23 Tháng Hai 2018
Hình ảnh tiêu biểu

         Lễ khai giảng năm học

 

        Học viên tham gia NCKH

        Tham gia cuộc thi Robocon

          Làm việc với chuyên gia

            Ký túc xá sinh viên

         Xe đưa đón thí sinh đi thi

        Đảm bảo nơi ăn, nghỉ cho

          thí sinh và người nhà

Môi trường đào tạo đại học tại Học viện

Đóng

           Được thành lập năm 1966, trải qua gần 50 năm phát triển và trưởng thành, Học viện đã từng bước khẳng định mình trong hệ thống các trường đại học của Nhà nước. Đối với đào tạo đại học, Học viện được giao đào tạo 02 loại hình, kỹ sư quân sự và kỹ sư dân sự:

Đối với học viên đào tạo kỹ sư quân sự, được đào tạo ngay từ khi bắt đầu thành lập, các học viên được đảm bảo mọi mặt trong học tập và sinh hoạt, khi ra trường được Bộ Quốc phòng phân công công tác về các đơn vị trong toàn quân nhằm đáp ứng sự phát triển của khoa học công nghệ kỹ thuật quân sự. Trong suốt gần 50 năm qua, Học viện đã đào tạo được hàng vạn kỹ sư quân sự. Năm 2013 chỉ tiêu đào tạo loại hình này là 408, trong đó 80 chỉ tiêu đào tạo tạo nước ngoài.

Học viện được Nhà nước giao nhiệm vụ đào tạo kỹ sư dân sự cho nền kinh tế quốc dân, phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước từ năm 2002, Tính đến nay là khoá thứ 12, mỗi năm đào tạo khoảng 700-1000 sinh viên cho 10 chuyên ngành.

Đọc thêm


Thông báo tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào Học viện KTQS

Đóng

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/03/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BGDĐT ngày 20/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Qui chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT và Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29/6/2012;

Căn cứ Thông tư số 08/TT-BQP ngày 15/01/2013 của Bộ Quốc phòng về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh quân sự năm 2013;

Căn cứ Công văn số 05/TSQS-BQP ngày 15/3/2013 của Ban tuyển sinh Quân sự/Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn bổ sung tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng, xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2013;

Học viện Kỹ thuật Quân sự thông báo việc tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đào tạo đại học và đào tạo cao đẳng năm 2013 như sau:

Đọc thêm


Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng | Thỏa Thuận về Dịch Vụ | Bản quyền thuộc Trung tâm CNTT - Học viện KTQS
Valid XHTML and CSS