Danh sách đăng ký dự tuyển Hệ quân sự khối A1 - 2015

SBDHọ TênNgày sinhNgành NV1Tổ hợp môn NV1TOVALINNTổng
THV008671ĐÀM XUÂN MINH02/06/1997D860210_A1A018.568.75926.25
TDV000219PHẠM VIẾT AN04/10/1997D860210_A1A01967.58.7525.25
BKA000145ĐỖ ĐỨC ANH23/02/1997D860210_A1A018.256.57.58.2524
BKA006255NGUYỄN ĐỨC HƯNG02/03/1997D860210_A1A017.55.58.5824
DCN008771PHÙNG HỒNG PHƯỚC25/06/1995D860210_A1A016.5 8.758.2523.5
BKA011273LÊ VĂN SƠN05/04/1996D860210_A1A018.25 7.5722.75
LNH010461TRẦN DUY TÙNG13/06/1996D860210_A1A018.75 8.55.522.75