Hội đồng khoa học
MỘT SỐ  ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CÁC CẤP KHOA KTĐK 

 

STT

Tên nhiệm vụ KH và CN

Cơ quan chủ trì, phối hợp

Thời gian thực hiện

(BĐ-KT)

Tình hình NT

Ghi chú

Kết quả

NT

Chưa

NT

 

I. Mã số, tên đề tài, dự án SXTN thuộc Chương trình KHCN cấp: Nhà nước

1

KC-01-12: “Nghiên cứu một số vấn đề về mạng Nơron, phương pháp Weilet, hệ học tập và ứng dụng”

HVKTQS

2002-2004

2007

Khá

 

NN

2

KC-03-09: “Nghiên cứu thiết kế chế tạo các phần tử và hệ thống điều khiển theo nguyên lý phỏng sinh học”

HVKTQS

2002-2004

2007

Đạt

 

NN

3

KC-01-20: “Nghiên cứu chế tạo các bảng mạch tiêu chuẩn sử dụng công nghệ ASIC”

HVKTQS

2003-2005

2007

Khá

 

NN

4

KCB-01-02: “Nghiên cứu nguyên lý hoạt động, phân tích ưu nhược điểm và đặc điểm sử dụng của các loại bom có ĐK và TL không đối đất”

HVKTQS

Viện KHKT&CN QS

2003-2005

2008

Khá

 

Đề tài nhánh NN

II. . Mã số, tên đề tài, dự án SXTN độc lập cấp: Bộ, Ngành và Cơ sở

1

Thiết kế chế tạo hệ thống luyện tập kíp trắc thủ cho tổ hợp khí tài REDUS-E

BMTL-HQ

2004-2006

2006

Xuất xắc

 

NV KHCN Bộ

2

Thiết kế, chế tạo Cabin huấn luyện của xe bệ phóng SPU-35 trên cơ sở ứng dụng công nghệ mới

BMTL-HQ

2005-2007

2007

Xuất xắc

 

NV KHCN Bộ

3

Thiết kế chế tạo thiết bị cảnh giới trên không 3К43Е cho phương án sử dụng trên mặt đất

BMTL-HQ

2006-2008

2008

Xuất xắc

 

Cấp Bộ

4

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy phát điện sức gió công suất dưới 5KW

BMKTĐ

2005-2006

2006

Khá

 

Cấp Bộ

5

Nghiên cứu phát triển các phương pháp tối ưu hóa ứng dụng trong quy hoạch, thiết kế và vận hành hệ thống điện

BMKTĐ

2005-2006

2006

 

Cấp Bộ

6

Nghiên cứu xác định chu kỳ phục hồi tính năng của xe TTG niêm cất dài hạn

BMKTĐ

2006-2008

2008

Khá

 

Cấp Bộ

7

Thiết kế, chế tạo hệ thiết bị kiểm tra đánh giá tình trạng kỹ thuật máy 6, máy 14 thuộc xe trung tâm của đài điều khiển SKALA

BMTL

2007-2009

2009

Khá

 

Cấp Bộ

8

Xây dựng đề án tiền khả thi cải tiến xe dẫn của tổ hợp khí tài tên lửa bờ REDUS-E thành đài điều khiển hoạt động độc lập

BMTL

2009-2011

 

 

Cấp Bộ

9

Các thuật toán định hướng cho đầu tự dẫn trong các hệ thống dẫn tên lửa liên hợp

BMTL

2006-2007

2007

Khá

 

Cấp HV

10

Mô hình thí nghiệm SCADA công nghiệp

BMTĐ-KTT

2005-2006

2006

Khá

 

Cấp HV

11

Xây dựng phần mềm máy tính trợ giúp công tác giảng dạy thiết kế và đánh giá chất lượng hệ thống điều khiển tên lửa tự dẫn

BMTĐ-KTT

2006-2007

2007

Khá

 

Cấp HV

12

Xây dựng bài thí nghiệm môn học XLTH số và lập trình DSP

BMTĐ-KTT

2007-2008

2008

Xuất sắc

 

Cấp HV

13

Xây dựng bài thí nghiệm thiết kế đầu tự dẫn tên lửa

BMTĐ-KTT

2007-2008

2008

Xuất sắc

 

Cấp HV

14

Nghiên cứu thiết kế các bộ điều khiển động cơ một chiều trên cơ sở PLIC của Hãng ALTERA

BMTĐ-KTT

2007-2008

2008

Khá

 

Cấp HV

15

Nghiên cứu khả năng ứng dụng điện tử tương tự FPAA kết hợp với FPGA trong tự động điều khiển truyền động điện

BMTĐ-KTT

2006-2007

2007

Khá

 

Cấp HV

16

Nghiên cứu xây dựng bài thí nghiệm ảo cho máy chụp cắt lớp vi tính CT-Scanner dựa trên công cụ lập trình LabView

BMĐTYS

2007

2007

Đạt

 

Cấp HV

17

Nghiên cứu khả năng thay thế khối biến đổi tọa độ 1A-81A trên xe huấn luyện và kiểm tra trắc thủ (АККОРД) bằng kỹ thuật số

BMTĐ-KTT

2007-2008

2008

Khá

 

Cấp HV

18

Nghiên cứu thiết lập những căn cứ khoa học cho việc xây dựng  và triển khai chương trình kéo dài thời hạn sử dụng của các hệ thống tên lửa có điều khiển

BMTL

2008-2010

 

 

Định hướng cấp HV

19

Nghiên cứu xây dựng hệ thống bám xoay chiều sử dụng biến tần công nghiệp cho hệ thống ĐK pháo tàu và pháo PK

BMKTĐ

2007-2008

2009

Khá

 

Định hướng cấp HV

20

Xây dựng hệ thống đo lường nồng độ Ôxy bão hòa trong máu

BMĐTYS

2007-2008

2008

Xuất sắc

 

Đề tài mở cấp HV

21

Nghiên cứu thiết kế chế tạo bảng thông tin điện tử

BMĐTYS

2007-2008

 

 

Cấp HV

 

Hình ảnh tiêu biểu