Thành tích tiêu biểu
        - Huân chương chiến công hạng Ba (2002) về thành tích nghiên cứu, thiết kế, xây dựng và lắp đặt thiết bị CX - 99.

        - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích góp phần xây dựng Quân đội, củng cố Quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc từ năm 2000 - 2004.

        - 04 Cờ thưởng thi đua của Bộ Quốc phòng tặng đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2001; 2002; 2003 và 2001-2005.

        - 03 Cờ thưởng thi đua của Học viện tặng đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua các năm học 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003.

        - 08 giải Robotcon toàn quốc.

Hình ảnh tiêu biểu