Chi tiết bài báo

Hợp tác khoa học công nghệ giữa Khoa Kỹ thuật điều khiển với Bộ Công an
  Ngày đăng : 28/03/2015 Lượt xem:  1979

Trong chương trình hợp tác khoa học công nghệ giữa Học viện Kỹ thuật Quân sự - Bộ Quốc phòng với Bộ Công an 2014-2015, Bộ môn Tự động và Kỹ thuật tính - Khoa Kỹ thuật điều khiển được giao thực hiện dự án thiết kế hệ thống điều khiển và mô phỏng chuyển động phục vụ công tác đào tạo - kiểm tra lái tàu sông. Hiện nay dự án đã hoàn thành phần nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và đang được triển khai lắp đặt, chuyển giao tại đơn vị sử dụng.


Trong chương trình hợp tác khoa học công nghệ giữa Học viện Kỹ thuật Quân sự - Bộ Quốc phòng với Bộ Công an 2014-2015, Bộ môn Tự động và Kỹ thuật tính - Khoa Kỹ thuật điều khiển được giao thực hiện dự án thiết kế hệ thống điều khiển và mô phỏng chuyển động phục vụ công tác đào tạo - kiểm tra lái tàu sông. Hiện nay dự án đã hoàn thành phần nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và đang được triển khai lắp đặt, chuyển giao tại đơn vị sử dụng.

Dự án được chia thành nhiều hạng mục trong đó Bộ môn Tự động và Kỹ thuật tính - Khoa Kỹ thuật Điều khiển được giao nhiệm vụ thiết kế hệ thống điều khiển mô phỏng chuyển động cho cabin lái bao gồm phần thiết kế cơ khí, truyền nhận dữ liệu với hệ thống xử lý hình ảnh đồ họa và phần điều khiển ứng dụng các thuật toán điều khiển phức tạp cho hệ thống. Nội dung công việc đã được Bộ môn triển khai cụ thể với sự tham gia của các đồng chí có kinh nghiệm trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa như đồng chí Nguyễn Vũ Hoài Nam, Nguyễn Ngọc Hưng và một số đồng chí giáo viên khác.

Với sự làm việc tập trung và nhiệt tình của các thành viên tham gia, dự án đã cơ bản hoàn thành các hạng mục được giao, chẳng hạn như hệ thống truyền nhận và xử lý hình ảnh đồ họa; thiết kế cơ khí hệ thống cabin lái cho thủy thủ và hệ thống điều khiển ứng dụng công nghệ biến tần và các bộ điều khiển hiện đại. Theo kế hoạch hệ thống được bàn giao và thực hiện đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho Bộ Công an vào cuối quý 1 năm 2015.

Dự án này đã khẳng định được vị thế của Bộ môn Tự động và Kỹ thuật tính – Khoa Kỹ thuật điều khiển nói riêng và Học viện Kỹ thuật Quân sự nói chung, đồng thời dự án cũng là sự đánh dấu qua đó nâng tầm quan hệ giữa Bộ Quốc phòng với Bộ Công an trong các dự án về Khoa học Công nghệ trong thời gian tới.

Nguyễn Mạnh Hùng - K32

Quay Về