Chi tiết bài báo

Chi bộ bộ môn Điện tử Y Sinh tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2018
  Ngày đăng : 28/03/2015 Lượt xem:  1849
   

Thực hiện Chỉ thị số 1209-CT/ĐU ngày 8/9/2014 của Thường vụ Đảng ủy Học viện, Hướng dẫn số 2887/HD-CT ngày 17/10/2014 của Phòng Chính trị và Kế hoạch của Đảng ủy Khoa Kỹ thuật Điều khiển về tổ chức đại hội các Chi bộ, ngày 24/3/2015, chi bộ bộ môn ĐTYS đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2018.

Thực hiện Chỉ thị số 1209-CT/ĐU ngày 8/9/2014 của Thường vụ Đảng ủy Học viện, Hướng dẫn số 2887/HD-CT ngày 17/10/2014 của Phòng Chính trị và Kế hoạch của Đảng ủy Khoa Kỹ thuật Điều khiển về tổ chức đại hội các Chi bộ, ngày 24/3/2015, chi bộ bộ môn ĐTYS đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2018.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, đổi mới, ý thức trách nhiệm cao, Đại hội đã thực hiện các nội dung: thảo luận vào dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ Khoa Kỹ thuật Điều khiển nhiệm kỳ 2015 - 2020, dự thảo Nghị quyết Đại hội của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2018, bầu Ban chấp hành Chi bộ gồm Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ mới.

Nhiệm kỳ 2013-2015 là giai đoạn phát triển khá tốt đối với Bộ môn ĐTYS. Cụ thể trên các mặt công tác: Nhiệm vụ, mục tiêu đào tạo, nhiệm vụ khoa học công nghệ có nhiều đổi mới cả về hình thức, nội dung  cũng như biện pháp triển khai; đề cương chi tiết học phần và đề cương bài giảng cũng hoàn thành đúng tiến độ, tham gia giảng dạy cao học và hướng dẫn luận văn tốt nghiệp. Kỷ luật huấn luyện được chấp hành nghiêm, toàn bộ bộ môn không để xảy ra trường hợp bỏ giờ, muộn giờ nào đến mức phải xử lý, các giáo viên lên lớp 100% có kế hoạch bài giảng và giáo án đã phê duyệt. Công tác dự giờ, giảng thử, kiểm tra giáo viên được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, có rút kinh nghiệm sau mỗi lần dự và kiểm tra; đã hoàn thành việc phân nhóm môn học, sắp xếp hợp lý tiến trình đào tạo; hoạt động học thuật bước đầu được đưa vào thành nề nếp, đã tổ chức được các buổi cemina có sự tham gia của các báo cáo viên trong và ngoài Bộ môn. Thành tích của đơn vị đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua về các mặt đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất là do có sự đoàn kết, nhất trí trong chi bộ, sự nỗ lực phấn đấu của mỗi đảng viên nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Bên cạnh đó Đại hội cũng đã chỉ ra những mặt còn tồn tại ở nhiệm kỳ trước, đánh giá ưu điểm, nhược điểm của quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị đồng thời đề ra các chỉ tiêu cũng như biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

 

Ý kiến thảo luận tại đại hội

Đại hội đã bầu ra chi ủy, các vị trí Bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ trong nhiệm kỳ 2015 - 2018 với số phiếu đều đạt 100%.

 

Cấp ủy mới ra mắt đại hội

Với truyền thống là một Chi bộ đoàn kết, có tính chiến đấu cao, kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2013-2015, toàn bộ đảng viên chi bộ bộ môn ĐTYS quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện./.

Ngọc Mai - K32

Quay Về