Chi tiết bài báo

NCS Đặng Thúy Hằng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở
  Ngày đăng : 19/03/2015 Lượt xem:  2039
   

Ngày 17/3/2015, khoa Kỹ thuật Điều khiển kết hợp với Phòng Sau đại học đã tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Đặng Thúy Hằng với đề tài “ Ứng dụng các mô hình thông minh trong phân loại và nhận dạng chuỗi ADN” thuộc chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, mã số 62.52.02.16.

Ngày 17/3/2015, khoa Kỹ thuật Điều khiển kết hợp với Phòng Sau đại học đã tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Đặng Thúy Hằng với đề tài “ Ứng dụng các mô hình thông minh trong phân loại và nhận dạng chuỗi ADN” thuộc chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, mã số 62.52.02.16.

                     

NCS. Đặng Thúy Hằng báo cáo tại phiên bảo vệ

   Đến dự buổi bảo vệ của NCS Đặng Thúy Hằng có chỉ huy Khoa Kỹ thuật Điều khiển, các giáo viên bộ môn Điện tử Y sinh, các nhà khoa học trong và ngoài học viện.

Trong phiên bảo vệ, NCS đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu, nêu lên các kết quả đã đạt được, những đóng góp mới và những giá trị của những đóng góp đó của luận án đối với công nghệ xử lý cấu trúc mức vi mô và công nghệ sinh học phân tử. NCS đã làm nổi bật được các đóng góp trong việc xây dựng cấu trúc và tham số của mô hình phân loại bệnh dùng PCA kết hợp mạng nơron nhân tạo, đánh giá chất lượng mô hình bằng phần mềm được tác giả xây dựng trên Matlab. Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần phong phú hơn cho việc lựa chọn công cụ hỗ trợ trong quá trình chẩn đoán bệnh ung thư, đồng thời cũng là tài liệu tham khảo, có tác dụng tích cực phục vụ nghiên cứu và giảng dạy trong các học viện, nhà trường. Sau khi nghe NCS báo cáo, các thành viên trong hội đồng đã có những nhận xét chỉ ra những kết quả mới của luận án, đóng góp ý kiến để luận án thêm hoàn thiện. Kết thúc phiên bảo vệ, với sự nhất trí cao (7/7), hội đồng đánh giá luận án đã đồng ý để luận án của NCS Đặng Thúy Hằng được  bảo vệ ở hội đồng đánh giá luận án cấp Học viện.

Đại diện BM ĐTYS chúc mừng NCS Đặng Thúy Hằng

            Với những kết quả tốt đẹp đã đạt được ở phiên bảo vệ cấp cơ sở, chúc cho NCS Đặng Thúy Hằng sẽ bảo vệ thành công luận án tiến sĩ của mình tại hội đồng đánh giá luận án cấp Học viện./.

Ngọc Mai - K32

Quay Về