Bài báo trong nước

TT

Tên bài báo, báo cáo

Tên tạp chí, Kỷ yếu hội nghị (tháng-năm xuất bản)

Tác giả

(trong Học viện)

Tác giả, Cơ quan (ngoài Học viện)

1

Một phương pháp đánh giá định lượng hiệu quả chiến đấu của TLPK tầm trung với cánh lái khí động

Tạp chí “Nghiên cứu KHKT và CNQS”

Số 26 (02/2009)

Vũ Hỏa Tiễn

 

2

Phương án thiết kế hệ cánh lái gaz-động kiểu mômen trong cải tiến TLPK tự dẫn tầm trung

Tạp chí “Nghiên cứu KHKT và CNQS”

Số 03  (10/2009)

Vũ Hỏa Tiễn

 

3

Xây dựng thuật toán điều khiển thiết bị gaz-động trong hệ thống cánh lái gaz-khí động kết hợp cho TLPK

Tạp chí “Nghiên cứu KHKT và CNQS”

Số 09  (10/2010)

Vũ Hỏa Tiễn

 

4

Chất lượng của các phương pháp lọc phi tuyến trong xử lý thông tin từ trường Trái đất, ứng dụng để tổng hợp hệ thống đạo hàng quán tính điều khiển TBB không người lái

Tạp chí

“Khoa học và Kỹ thuật”

HVKTQS

Số 138 (12/2010)

Vũ Hỏa Tiễn

 

5

Phương pháp đánh giá định lượng khả năng mở rộng vùng tiêu diệt của TLPK tự dẫn tầm trung trước và sau cải tiến bổ sung hệ cánh lái gaz-khí động kết hợp

Tạp chí “Nghiên cứu KHKT và CNQS”

Số 11 (02/2011)

Vũ Hỏa Tiễn

 

6

Mô hình sóng biển và ảnh hưởng của nó tới tín hiệu đầu vào của thiết bị đo cao vô tuyến tên lửa đối hải

Tạp chí “Nghiên cứu KHKT và CNQS”

Số đặc biệt kỷ niệm 35 năm thành lập Viện KH&CNQS (8/2011)

Vũ Hỏa Tiễn

 

7

Một mô hình phép đo vận tốc góc TBB không người lái ứng dụng cảm biến từ trường 3 trục không đế

Tạp chí

“Khoa học và Kỹ thuật”

HVKTQS

(9/2011)

Vũ Hỏa Tiễn

Đỗ Văn Phán

 

8

Khảo sát hệ thống tự động ổn định trên khoang tên lửa  được điều khiển bằng phương pháp gas-động mômen

Tuyển tập các công trình báo cáo tại Hội nghị toàn quốc về điều khiển và tự động hóa VCCA-2011

(11/2011)

Vũ Hỏa Tiễn

 

9

Tổng hợp thuật toán xác định tọa độ góc có phát hiện cơ động của mục tiêu trên cơ sở sử dụng hệ thích nghi mờ

Tạp chí

“Khoa học và Kỹ thuật”

HVKTQS

(2009)

Đoàn Thế Tuấn

 

10

Tổng hợp hệ bám sát mục tiêu cơ động trên cơ sở thuật toán thích nghi đa mô hình tương tác.

Tạp chí

“Khoa học và Kỹ thuật”

HVKTQS

(2010)

Đoàn Thế Tuấn

 

11

Xây dựng thuật toán dẫn tiếp cận tỉ lệ trên cơ sở bài toán điều khiển tối ưu

Hội nghị Khoa Học Trẻ

(2011)

Đoàn Thế Tuấn

 

12

Biến đổi phi tuyến và bộ lọc Kalman không nhạy

Tạp chí Nghiên cứu KH & CNQS, Viện KH & CNQS,

số 27(4/2009)

Phạm Tuấn Hải

 

13

Nâng cao độ chính xác và độ ổn định trong đánh giá tham số độ cao của hệ thống dẫn đường quán tính

Tạp chí KH & KT, Học viện KTQS,

số 136 (8/2010).

Phạm Tuấn Hải

 

14

Hệ thống dẫn đường có ổn định quỹ đạo cho thiết bị bay sử dụng GPS và đo cao khí áp

Tạp chí Nghiên cứu KH & CNQS, Viện KH & CNQS, số 9 (10/2010)

Phạm Tuấn Hải

 

15

Mạng nơ ron trợ giúp hệ thống dẫn đường kết hợp INS/GPS/Barometer trong thiết bị bay

Tạp chí KH & KT, Học viện KTQS, (10/2011)

Phạm Tuấn Hải

Nguyễn Hữu Sơn

 

16

Phương án thiết kế hệ cánh lái gaz-động kiểu mômen trong cải tiến TLPK tự dẫn tầm thấp

Tạp chí “Nghiên cứu KHKT và CNQS”

 (10/2009)

Vũ Hỏa Tiễn

Trịnh Văn Hải

Nguyễn Tuấn Hải

 

17

Phương pháp khắc phục tính đa trị đo cự ly trong đài radar xung-doppler

Tạp chí “Nghiên cứu KHKT và CNQS”

(12/2009)

Nguyễn Xuân Căn

Nguyễn Hữu Sơn

Nguyễn Tuấn Hải

 

18

Xây dựng mô hình toán học nhiễu phản xạ bề mặt nền tác động đế đài radar

Tạp chí “Nghiên cứu KHKT và CNQS”

(02/2011)

Nguyễn Xuân Căn

Nguyễn Tuấn Hải

 

19

Xây dựng bản đồ nhiễu số phục vụ bài toán xử lý không gian – doppler tín hiệu radar

Tạp chí KH & KT, Học viện KTQS, (8/2011)

Nguyễn Tuấn Hải

 

20

Phân tích chuỗi theo biens cục bộ và biến toàn cục

Hội nghị tự động hóa (11/2011)

Phạm Trung Dũng

Đặng Thúy Hằng

 

21

Mạng Nowrron thống kê trong phân tích tín hiệu Y sinh

Tạp chí KH & KT, Học viện KTQS, (10/2011)

Đặng Thúy Hằng

 

22

Thiết kế hệ thống nhận dạng đối tượng qua hình ảnh lòng bàn tay

Tạp chí KH & KT, Học viện KTQS, (08/2011)

Đặng Thúy Hằng

 

23

Nghiên cứu xây dựng hệ đo lường kiểm tra khối khuếch đại điện tử cho các khí tài Quân sự

 

Hội nghi đo lường toàn quốc   5/2010

Trương Đăng Khoa, Đinh Hồng Toàn

 

24

Nghiên cứu xây dựng hệ đo lường kiểm tra tổng hợp cho khối khuếch đại CP-7M của hệ thống điều khiển pháo AK230

 

Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Tổng cục Kỹ thuật 5/2010

Trương Đăng Khoa, Đinh Hồng Toàn (HVKTQS)

Lê Văn Sỹ

25

Ứng dụng FPGA trong điều khiển động cơ một chiều kích từ độc lập

 

Báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 15 HVKTQS  10/2011

 

Trương Đăng Khoa

 

26

Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật phân tích phổ tần số trong xây dựng hệ đo lường, kiểm tra

 

Báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 15 HVKTQS  10/2011

 

Trương Đăng Khoa

 

27

Nghiên cứu khả năng ứng dụng FPGA trong việc điều khiển đồng bộ hệ động cơ một chiều trong dây chuyền bọc cáp viễn thông

 Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc về tự động hóa VCCA  11/2011

 

Trương Đăng Khoa

 

28

Nâng cao chất lượng hệ truyền động cánh lái thiết bị bay bằng hiệu chỉnh phi tuyến kết hợp với điều khiển mờ

Báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 15 HVKTQS  10/2011

 

Đỗ Quang Thông

 

29

Phương pháp thực hiện phép nhân với số thực khi sử dụng ngôn ngữ VHDL

Báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 15 HVKTQS  10/2011

 

Đỗ Quang Thông

 

30

Về một phương pháp tổng hợp hệ thống điều khiển tên lửa từ xa

Tạp chí khoa học và kỹ thuật số 136. 8-2010

Đỗ Quang Thông

 

31

Thuật toán phân tán lô gic tìm cây bao trùm tối thiểu,

 

Hội nghị khoa học lần thứ 15, Học viện kỹ thuật quân sự, 2011

Đỗ Đức Hạnh

 

32

Thuật toán tránh vật cản cho robot tự hành trên cơ sở hệ thống thông tin cảm biến siêu âm, GPS kết hợp với điều khiển mờ

 

Số tháng 10/2010 Tạp chí Học viện KTQS

Phan Quốc Thắng

Ngô Văn Chung, Bùi Mạnh Dũng

33

Xây dựng hệ điều khiển robot tự hànhcho bài toán dẫn đường tòan cục trên cơ sở logic mờ kết hợp thông tin vệ tinh GPS

Số tháng 6/2010 Tạp chí Học viện KTQS

Phan Quốc Thắng

 

34

Điều khiển robot với mạng hàm bán kính cơ sở có hệ số học được tối ưu bằng giải thuật di truyền

- Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần thứ 5, Thành phố Hồ Chí Minh, 22 23 tháng 10 năm 2010. Tạp chí Tự động hóa ngày nay số 126 tháng 5 năm 2011,

Nguyễn Trần Hiệp

 

35

Điều khiển robot n bậc tư do theo phương pháp tính mô men sử dụng mạng nơron xấp xỉ các đại lượng bất định

Tạp chí Nghiên cứu KH và Công nghệ Quân sự, số đặc biệt,  tháng 3 năm 2009, trang 73 - 82. Hội thảo Tự động hoá và Robotic trong Quốc phòng và kinh tế - Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự, 31 tháng 3 năm 2009.

Nguyễn Trần Hiệp

 

36

Điều khiển robot n bậc tự do với mặt trượt tích phân và mạng nơron xấp xỉ các đại lượng phi tuyến bất định

Tạp chí Khoa học và kỹ thuật Học viện KTQS, số 127, tháng 4 năm 2009,

Nguyễn Trần Hiệp

 

37

Nâng cao chất lượng hệ thống điều khiển ứng dụng thuật toán PID-Neural và hiện thực hóa trên cơ sở ARM 32 bít”

Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần thứ  6 (VCM2012), số ISBN:978-604-62-0753-5

Trịnh Mạnh Tuyên

 

38

Ứng dụng mạng nơron nhân tạo chỉnh định các tham số bộ điều khiển PID và hiện thực hóa trên cơ sở ARM 32 bít

Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật - Số 155 (6/2013)-Học viện KTQS, số ISSN: 1859-0209

Trịnh Mạnh Tuyên

 

39

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo Card điều khiển đa năng theo chuẩn PCI

 

Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị Đo lường toàn quốc lần thứ  5, tháng 5/2010

Trịnh Mạnh Tuyên

 

                                                                                                

 

Hình ảnh tiêu biểu