Danh mục môn học

Danh mục các môn học khoa Kỹ thuật điều khiển

 TT

TÊN MÔN HỌC

GHI CHÚ

1

Lý thuyết ĐKTĐ (cơ bản, nâng cao)

 

2

Phần tử tự động

 

3

Cấu trúc máy tính

 

4

Cơ sở lập trình hệ thống

 

5

Lập trình các bài toán kỹ thuật

 

6

Thiết kế các hệ thống nhúng

 

7

Cấu trúc và lập trình các hệ vi điều khiển

 

8

Tự động hóa thiết kế các hệ thống điện tử - điêu khiển

 

9

Thiết kế lập trình SCADA, PLC, CNC

 

10

Các hệ thống truyền thông công nghiệp

 

11

Đo lường và điều khiển số

 

12

Xử lý số tín hiệu

 

13

Công nghệ chế tạo và thử nghiệm Hệ thống điều khiển Tên lửa (dành cho QS)

 

14

Thí nghiệm LTĐKTĐ

 

15

Thực tập Cơ sở ngành (dành cho QS)

 

16

Thực tập tốt nghiệp kỹ thuật điều khiển

 

17

Truyền động điện

 

18

Tự động điều khiển truyền động điện

 

19

Truyền động điện số

 

20

Trang bị điện máy công nghiệp

 

21

Trang bị điện máy công cụ

 

22

Trang bị điện máy xây dựng

 

23

Thiết bị điện vũ khí

 

24

Các hệ thống tự động trên xe tăng, thiết giáp

 

25

Hệ thống điều khiển thủy lực, khí nén trên các tổ hợp khí tài quân sự

 

26

Thiết bị điện trên xe ôtô

 

27

Thiết bị điện trên tàu thủy

 

28

Mô phỏng các hệ điện cơ

 

29

Máy điện

 

30

Máy điện - nguồn điện

 

31

An toàn điện

 

32

Khí cụ điện

 

33

Cung cấp điện

 

34

Trạm phát điện

 

35

Tự động hóa trong nhà máy và hệ thống điện

 

36

Kỹ thuật điện

 

37

Lý thuyết mạch điện

 

38

Điện tử công suất

 

39

Thí nghiệm Kỹ thuật điện

 

40

Thực tập Cơ sở ngành

 

41

Thực tập tốt nghiệp kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 

42

Lập trình ứng dụng chuyên ngành 1

 

43

Cơ sở dữ liệu và xử lý tin y tế

 

44

Thiết bị chuẩn đoán chức năng

 

45

Thiết bị xét nghiệm sinh hoá

 

46

TB điều trị ĐT + TB trị liệu ĐT

 

47

Các phương pháp nghiên cứu HT điện tử Y sinh

 

48

Cơ sở kỹ thuật sửa chữa trang thiết bị Y tế

 

49

Thiết bị chuẩn đoán hình ảnh

 

50

Thực tập khai thác thiết bị y tế

 

51

Thực tập tốt nghiệp

 

     
    

Hình ảnh tiêu biểu