Giới thiệu

                                                               

Lịch công tác

  • Lịch công tác Khoa
  • Lịch công tác các bộ môn
  • Lịch trực ban
  • Thư điện tử

Trao đổi - Góp ý

Hội nghị Khoa học các nhà NC trẻ lần thứ 12 Khoa Động lực

Hội nghị Khoa học các nhà NC trẻ lần thứ 12 Khoa Động lực
  Ngày đăng : 09/01/2017 Lượt xem:  3068

Ngày 04/01, Khoa Động lực đã tổ chức Hội nghị khoa học các nhà nghiên cứu trẻ lần thứ 12. Hội nghị nhằm đánh giá chất lượng các công trình nghiên cứu và duy trì tốt hoạt động khoa học của đội ngũ giáo viên, nghiên cứu sinh và học viên cao học của Khoa. Đây là một hoạt động học thuật đã đi vào nền nếp và được Khoa coi trọng.

Về dự Hội nghị có các thành viên của Tiểu ban; đại diện Phòng Sau đại học; các đồng chí giáo viên, nghiên cứu sinh và học viên cao học các khóa cùng các báo cáo viên.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên đều tự tin khi trình bày đề tài báo cáo của mình. Nhìn chung nội dung các báo cáo đã đi sâu giải quyết những vấn đề có tính khoa học, tính thực tiễn đang được đặt ra với lĩnh vực chuyên ngành do Khoa quản lý; số lượng và chất lượng các báo cáo đều được nâng cao, đặc biệt là của các nghiên cứu sinh.

Nhằm nâng cao hơn nữa công tác tổ chức và chất lượng các báo cáo, bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị khoa học lần thứ 12 của Khoa Động lực đã rút ra bài học kinh nghiệm là cần phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa công tác quản lý giữa các phòng, khoa và các báo cáo viên; cần thuyết trình ngắn gọn và tập trung vào nội dung chính của báo cáo.

Sự đánh giá nghiêm túc chất lượng các báo cáo và việc rút ra được kinh nghiệm sau Hội nghị sẽ là cơ sở để hoạt động khoa học công nghệ ngày càng tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và NCKH của Khoa Động lực.

Nguyễn Trường Giang
Quay Về

Hình ảnh tiêu biểu

           Hoạt động chung 

         Đào tạo sau đại học

 

            Hoạt động KHCN