Giới thiệu

                                                               

Giới thiệu Khoa Động Lực

      I. Lịch sử phát triển và cơ cấu tổ chức hiện tại 
       Khoa Động lực được thành lập theo Quyết định số 187/VP–TCĐV do Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Quân sự ký ngày 21 tháng 1 năm 1984, trên cơ sở tách ra từ Khoa Trang bị Cơ điện (tồn tại từ năm 1966 đến 1984). Ngày 05 tháng 10 là ngày truyền thống của Khoa Động lực.

                                

      II. Chức năng

       Khoa Động lực là khoa kỹ thuật chuyên ngành của Học viện có chức năng đào tạo cử nhân, đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học lĩnh vực Cơ khí động lực phục vụ an ninh quốc phòng và góp phần phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

      III. Nhiệm vụ trung tâm

      1. Đào tạo

        - Đại học:

       + Hệ quân sự: Kỹ sư các chuyên ngành: Xe quân sự, Ô tô Quân sự; Tăng thiết giáp; Xe máy công binh; Máy tàu (liên kết với Học viện Hải quân), Chuyển cấp văn bằng 2 Xe quân sự, Xe máy công binh, Cao đẳng Xe quân sự, Cao đẳng Xe máy công binh.

       + Hệ dân sự: Kỹ sư, cử nhân các chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô; Công nghệ kỹ thuật Máy xây dựng.

      - Cao học: Thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật Cơ khí Động lực, gồm 4 phân ngành: 

       + Kỹ thuật Động cơ nhiệt.\

       + Kỹ thuật ô tô quân sự/ Ô tô máy kéo.

       + Kỹ thuật Tăng thiết giáp.

       + Kỹ thuật Xe máy công binh/ Máy xây dựng.

      - Tiến sỹ : Chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí Động lực.

        2. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Cơ khí động lực.

       3.  Xây dựng tiềm lực về đội ngũ và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học.

          IV Định hướng Khoa học-Công nghệ

          1.  Nghiên cứu động lực học và độ bền kết cấu các trang thiết bị Cơ khí động lực, phương tiện cơ giới, hệ động lực tàu thủy.

          2.  Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm cải tiến, hiện đại hóa và thiết kế mới các phương tiện cơ giới, hệ thống động lực tàu thủy, hệ thống truyền động thủy lực.

          3.  Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật các trang thiết bị Cơ khí động lực, phương tiện cơ giới, hệ động lực tàu thủy.

          4.  Khai thác các kết cấu mới, hiện đại trên trang thiết bị Cơ khí động lực và phương tiện cơ giới.

          5.  Nghiên cứu tăng công suất riêng, giảm mức tiêu thụ nhiên liệu, giảm mức độ ô nhiễm môi trường của động cơ đốt trong và phương tiện cơ giới. Nghiên cứu sử dụng năng lượng mới, nhiên liệu thay thế cho động cơ đốt trong.

          6.  Khôi phục tình trạng kỹ thuật của trang thiết bị Cơ khí động lực sau niêm cất dài hạn. Chuẩn hoá chu kỳ bảo dưỡng, sửa chữa các loại phương tiện cơ giới cho phù hợp điều kiện Việt Nam.

          7.  Thiết kế, chế tạo vật tư, phụ tùng thay thế cho các thiết bị Cơ khí động lực và phương tiện cơ giới, hệ động lực tàu thủy.

          8.  Nâng cao khả năng cơ động, bảo vệ của phương tiện cơ động quân sự đáp ứng yêu cầu phòng tránh, đánh trả vũ khí công nghệ cao.

  Hình ảnh tiêu biểu

             Hoạt động chung 

           Đào tạo sau đại học

   

              Hoạt động KHCN