Hợp tác trong nước

1. Các trường đại học và viện nghiên cứu

- Đại học Bách khoa Hà Nội

- Đại học Hàng hải Việt Nam

- Đại học Bách khoa - Đại học QG TP. Hồ Chí Minh

- Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Đà Nẵng 

- Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội

- Học viện Nông nghiệp Việt Nam

- Đại học Công nghiệp Thái Nguyên

- Đại học Công nghiệp Hà Nội

- Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải

- Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

- Đại học Xây Dựng

- Đại học Mỏ Địa Chất

- Đại học Lâm nghiệp

    

- Viện KH & CN Quân sự/ BQP

- Viện Cơ học Việt Nam

- Viện Cơ điện nông nghiệp và CNSTH/ Bộ NN&PTNT

- Viện Vũ khí/TC-CNQP

- Viện Kỹ thuật cơ giới Quân sự/ TCKT

- Viện Nghiên cứu cơ khí / Bộ Công thương

- Viện KH&CN Hàng Hải

- Viện Kỹ thuật Công binh/ Binh chủng CB

- Viện Kỹ thuật Hải Quân/ QC Hải Quân

- Viện Vũ Khí / Tổng cục CNQP

2. Các cơ quan và doanh nghiệp

- Cục Kỹ thuật Binh chủng/TCKT

- Cục Xe máy/TCKT

- Cục Kỹ thuật/BC Tăng thiết giáp     

- Cục Kỹ thuật/ BC Công Binh

- Cục Kỹ thuật/ BC Pháo binh

- Cục Kỹ thuật/ Quân chủng Hải Quân

- Cục Kỹ thuật / Quân chủng PK-KQ

- Cục Vận tải/TC Hậu cần

- Cục Tiêu chuẩn - Đo lường/Bộ QP

- Cục Kỹ thuật /Tổng cục II

- Cục Đăng kiểm/ Bộ GTVT

- Cục Kỹ thuật các QK/QĐ

- Vụ Khoa học công nghệ/ Bộ Công thương

- Vụ Môi trường/ Bộ GTVT

- Vụ Khoa học công nghệ/ Bộ TN&MT

- Tổng công ty Đông Bắc/ BQP

- Tổng công ty Lilama

- Tổng công ty VEAM Việt Nam

- Công ty VAXUCO/BQP

- Công ty ELICO/BQP

- Tổng công ty Ô tô Trường Hải

- Tổng công ty Ô tô Mekong

- Công ty ô tô TOYOTA Việt Nam

- Công ty Honda Việt Nam

Hình ảnh tiêu biểu

           Hoạt động chung 

         Đào tạo sau đại học

 

            Hoạt động KHCN