Chi tiết bài báo

Khoa Cơ khí tổ chức Hội nghị khoa học các nhà nghiên cứu trẻ lần thứ XIII
  Ngày đăng : 18/01/2018 Lượt xem:  56

Sáng ngày 03/01, Khoa Cơ khí đã tổ chức Hội nghị khoa học các nhà nghiên cứu trẻ lần thứ XIII. Tham dự Hội nghị có các thành viên Hội đồng, các báo cáo viên là giáo viên trẻ, nghiên cứu sinh và học viên cao học đang sinh hoạt học thuật tại khoa.

Tham dự Hội nghị lần này có 44 báo cáo chia thành 03 tiểu ban: tiểu ban Cơ học vật rắn, tiểu ban Cơ học – Gia công áp lực – Vật liệu – Nhiệt thủy khí và tiểu ban Công nghệ chế tạo máy. Các báo cáo tập trung vào các lĩnh vực chủ yếu, thời sự của từng chuyên ngành. Sau mỗi báo cáo, các thành viên Hội đồng đã trao đổi, phân tích những điểm cần lưu ý để báo cáo viên hoàn thiện kết quả nghiên cứu của mình.

Kết thúc Hội nghị, các Hội đồng đánh giá chất lượng khoa học từng báo cáo và đã đề nghị cho phản biện 07 báo cáo chất lượng tốt để đăng trong Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật của Học viện, 14 báo cáo đăng trong Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học các nhà nghiên cứu trẻ lần thứ XIII.

Hội nghị các nhà nghiên cứu trẻ là dịp để các giáo viên trẻ, nghiên cứu sinh và học viên cao học được công bố kết quả nghiên cứu của mình, đồng thời là cơ hội tốt để giao lưu, học hỏi, tiếp cận các vấn đề khoa học mới, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Khoa.


Lê Xuân Thùy/K21
Quay Về