Chi tiết bài báo

Học viện KTQS tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh
  Ngày đăng : 11/08/2017 Lượt xem:  225
Ngày 8/8/2017, Học viện KTQS đã tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sĩ cho NCS Đoàn Tất Khoa với đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến chất lượng chi tiết thành mỏng từ hợp kim DZ125L được tạo hình bằng phương pháp LDMF.”, chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí, mã số: 62 52 01 03, do TS Hồ Việt Hải hướng dẫn.
Tham gia Hội đồng chấm Luận án gồm GS.TS Trần Văn Địch – Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng; TS Dương Quốc Dũng - Học viện KTQS, Thư ký; PGS. TS Nguyễn Xuân Huy – Viện Nhiệt đới Việt Nga, Phản biện 1; PGS.TS Nguyễn Huy Ninh – Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Phản biện 2; TS Nguyễn Tuấn Hiếu -  Viện Công Nghệ - Tổng cục CNQP, Phản biện 3; PGS. TS Nguyễn Phú Hoa -  Ban Kinh tế TW, Ủy viên; TS Đặng Ngọc Anh - Viện KH&CNQS, Ủy viên.

Nội dung Luận án của NCS Đoàn Tất Khoa phù hợp với tên đề tài nghiên cứu đã được phê duyệt, với chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí, mã số 62.52.01.03 theo Thông tư số: 04/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 về việc ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ. Đề tài nghiên cứu của NCS Đoàn Tất Khoa không trùng lặp so với các công trình, luận án đã công bố trong và ngoài nước. Việc trích dẫn tài liệu tham khảo của NCS rõ ràng, đầy đủ và chính xác. 

 Về ý nghĩa khoa học: Luận án tập trung xác định ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ đến chất lượng của chi tiết thành mỏng từ hợp kim DZ125L khi tạo hình bằng công nghệ LDMF, một hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực gia công bằng laser. Trên cơ sở đó có thể kiểm soát được độ chính xác về hình dạng, chất lượng bề mặt, cấu trúc và cơ tính vật liệu.  

Về ý nghĩa thực tiễn: Luận án đã bổ sung, làm sáng tỏ thêm bản chất vật lý, cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc kiểm soát quá trình công nghệ LDMF, đáp ứng các yêu cầu chất lượng đặt ra. 

Luận án có những đóng góp,  đề xuất được cơ sở khoa học về điều khiển chiều cao và bề rộng đường đơn; trạng thái bằng phẳng bề mặt và độ đồng đều về chiều dày của chi tiết thành mỏng, đồng thời điều khiển sự hình thành tổ chức tế vi dạng tinh thể hình trụ được phát triển liên tục giữa các lớp tạo hình. 

 Với số phiếu tán thành 7/7 của các thành viên Hội đồng, chúc mừng NCS  Đoàn Tất Khoa đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ tại Học viện KTQS.

Quay Về