Công tác NCKH

1. Nhiệm vụ NCKH

Khoa có nhiệm vụ định hướng, tổ chức, quản lý và duy trì hoạt động  NCKH để phục vụ cho sự nghiệp quốc phòng an ninh, sự nghiệp phát triển đất nước. Ngoài ra Khoa còn có nhiệm xây dựng tiềm lực trong nước, hợp tác Quốc tế trong lĩnh vực cơ khí,

2. Các đề tài NCKH

                   - Đề tài cấp nhà nước : Chủ trì 06, tham gia 03;  09

                   - Đề tài cấp Bộ/ngành: Chủ trì 08, tham gia 10;  18

                   - Nhiệm vụ môi trường cấp Bộ Quốc phòng: Chủ trì 01;

                   -  Đề tài cấp Học viện: 20;

Ngoài ra Khoa còn tham gia các hoạt động phục vụ an ninh quốc phòng,  thực hiện các chuyến khảo sát địa hình, địa chất các đảo thuộc quần đảo Trường Sa phục vụ cho việc xây dựng các công trình phòng thủ và phát triển kinh tế. Chủ trì các dự án lập hồ sơ khả thi và thiết kế kỹ thuật thi công các công trình chống xói lở các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

Hình ảnh tiêu biểu