Thủ tục hành chính Phòng Kỹ thuật
Search
Quy trình cấp phát vật tư, phụ tùng kỹ thuật
Thumbnail
Quy trình cấp phát vật tư, phụ tùng kỹ thuật

File size 30 K
Downloads 4
Date Năm 11/03/2016 @ 10:21
Author Trung tam CNTT
EMail
    DOWNLOAD

Quy trình sửa chữa xe, máy
Thumbnail
Quy trình sửa chữa xe, máy

File size 28 K
Downloads 12
Date Năm 11/03/2016 @ 09:38
Author Trung tam CNTT
EMail
    DOWNLOAD

Đề nghị sửa chữa VKTBKT
Thumbnail
Đề nghị sửa chữa VKTBKT

File size 36 K
Downloads 8
Date Năm 11/03/2016 @ 09:37
Author Trung tam CNTT
EMail
    DOWNLOAD

Đề nghị bồi dưỡng, thi nâng bậc thợ kỹ thuật
Thumbnail
Đề nghị bồi dưỡng, thi nâng bậc thợ kỹ thuật

File size 46 K
Downloads 4
Date Năm 11/03/2016 @ 09:37
Author Trung tam CNTT
EMail
    DOWNLOAD

Mẫu đề nghị thu hồi VKTBKT
Thumbnail
Mẫu đề nghị thu hồi VKTBKT

File size 40 K
Downloads 9
Date Năm 11/03/2016 @ 09:31
Author Trung tam CNTT
EMail
    DOWNLOAD

< BACK  1 of 2  NEXT >