Thủ tục hành chính Phòng Chính trị
Search
Quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho sinh viên dân sự hệ đào tạo chính quy
Thumbnail
Quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho sinh viên dân sự hệ đào tạo chính quy

File size 71 K
Downloads 586
Date Tư 11/02/2016 @ 04:55
Author Trung tam CNTT
EMail
    DOWNLOAD

Mẫu tổng hợp danh sách đề nghị miễn, giảm học phí cho sinh viên
Thumbnail
Mẫu tổng hợp danh sách đề nghị miễn, giảm học phí cho sinh viên

File size 110 K
Downloads 233
Date Tư 11/02/2016 @ 04:53
Author Trung tam CNTT
EMail
    DOWNLOAD

Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí cho sinh viên
Thumbnail
Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí cho sinh viên

File size 31 K
Downloads 356
Date Tư 11/02/2016 @ 04:52
Author Trung tam CNTT
EMail
    DOWNLOAD

Tiêu chuẩn, điều kiện xét kết nạp Đảng, chuyển Đảng chính thức đối với sinh viên dân sự
Thumbnail
Tiêu chuẩn, điều kiện xét kết nạp Đảng, chuyển Đảng chính thức đối với sinh viên dân sự

File size 50 K
Downloads 161
Date Tư 11/02/2016 @ 04:51
Author Trung tam CNTT
EMail
    DOWNLOAD

Hướng dẫn khai lý lịch người xin vào Đảng
Thumbnail
Hướng dẫn khai lý lịch người xin vào Đảng

File size 69 K
Downloads 194
Date Tư 11/02/2016 @ 04:50
Author Trung tam CNTT
EMail
    DOWNLOAD

< BACK  1 of 6  NEXT >