Giám đốc Học viện làm việc với Viện Công nghệ Mô phỏng
Đóng
Giám đốc Học viện làm việc với Viện Công nghệ Mô phỏng
  Ngày đăng : 14/03/2018 Lượt xem:  196

Chiều 12/3, Trung tướng GS.TSKH Nguyễn Công Định - Giám đốc Học viện đã có buổi làm việc với Viện Công nghệ Mô phỏng về việc triển khai thực hiện cơ chế tự chủ theo Quyết định số 5784/QĐ-BQP ngày 24/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tới dự buổi làm việc có chỉ huy các cơ quan, phòng, ban chức năng trong Học viện.

Thay mặt Ban chỉ huy Viện, Đại tá PGS.TS Mai Quang Huy - Viện trưởng, báo cáo tóm tắt Dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án tự chủ trong giai đoạn ổn định 3 năm đầu (2018 - 2020). Bản Dự thảo Kế hoạch đã được Viện tổ chức xây dựng khoa học, phát huy trí tuệ tập thể, bám sát mục tiêu dài hạn trong Đề án tự chủ của Viện. Trong đó, thể hiện rõ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thành công 5 mục tiêu trong giai đoạn này gồm: Thực hiện các nội dung, trình tự chuyển đổi cơ chế theo đúng quy định tại các văn bản của Nhà nước và Quân đội; đưa mọi hoạt động của Viện đi vào ổn định phù hợp với cơ chế mới, xây dựng và vận hành có hiệu quả hệ thống quản trị chuyên nghiệp, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Viện cho những năm tiếp theo; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động KHCN theo hướng hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm bám sát được nhu cầu thực tiễn huấn luyện đào tạo trong Quân đội. Kết thúc giai đoạn ổn định, Viện có thêm ít nhất 2 sản phẩm mang thương hiệu Học viện, thu nhập trung bình của cán bộ, nhân viên tăng 30% so với mức lương quân hàm; bảo đảm cân đối giữa hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển tiềm lực lâu dài; xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.  

Các ý kiến phát biểu đóng góp của cán bộ, nhân viên Viện Công nghệ Mô phỏng thể hiện sự quyết tâm trong việc thực hiện kế hoạch, ý thức trách nhiệm của cá nhân đối với tập thể cũng như tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cơ chế tự chủ. Chỉ huy các cơ quan chức năng cũng đã có những góp ý tham mưu cho bản Dự thảo Kế hoạch của Viện, những điểm lưu ý khi thực hiện và sẵn sàng giúp đỡ nghiệp vụ, phối hợp với Viện Công nghệ Mô phỏng thực hiện thành công nhiệm vụ tự chủ trong giai đoạn ổn định 3 năm đầu.  

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Giám đốc Học viện nhấn mạnh: Chủ trương, quyết tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện về chuyển đổi hoạt động của Viện Công nghệ Mô phỏng sang cơ chế tự chủ nhằm nâng cao năng lực của tổ chức và đội ngũ cán bộ, nhân viên trong Viện thông qua việc xây dựng, phát triển hệ thống quản trị tiên tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ, có nhiều đóng góp thiết thực cho quân đội, góp phần xây dựng uy tín và thương hiệu của Học viện. Đồng thời, yêu cầu Viện Công nghệ Mô phỏng và các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ thực hiện thành công Kế hoạch tự chủ trong giai đoạn ổn định 3 năm đầu. Cụ thể là, Viện Công nghệ Mô phỏng khẩn trương hoàn chỉnh bản Kế hoạch trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các cơ quan chức năng và cụ thể hóa thêm một số nội dung về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; cơ quan chức năng ra các văn bản hướng dẫn cụ thể hóa cơ chế quản lý của từng ngành đối với Viện Công nghệ Mô phỏng trong giai đoạn 2018 - 2020. Đồng chí Giám đốc Học viện cũng giao cho Viện Công nghệ Mô phỏng nghiên cứu xây dựng và thực hiện mô hình Viện thông minh đồng thời với quá trình chuyển đổi cơ chế mới.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, sự ủng hộ của các cơ quan chức năng, toàn thể cán bộ, nhân viên Viện Công nghệ Mô phỏng hoàn toàn tin tưởng và quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu tự chủ đã đề ra.   

Trương Khánh Nghĩa - V1

Quay Về