Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2018
Đóng
Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2018
  Ngày đăng : 01/03/2018 Lượt xem:  307

Chấp hành Chỉ lệnh số 24/CL-TM ngày 28/12/2017 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về công tác Quân sự - Quốc phòng năm 2018 và thực hiện Kế hoạch số 391/KH-VP ngày 02/02/2018 của Văn phòng đã được Thủ trưởng Học viện phê duyệt, sáng 01/3, tại sân vận động khu A - Hà Nội, Học viện long trọng tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2018. Tới dự và chỉ đạo buổi Lễ có Trung tướng Nguyễn Công Định - Giám đốc Học viện, Thiếu tướng Cao Minh Tiến - Chính ủy Học viện. Tham dự buổi Lễ còn có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; đại biểu đại diện Cục Nhà trường/Bộ Tổng Tham mưu và cán bộ, giáo viên, học viên, hạ sĩ quan - chiến sĩ trong toàn Học viện.

Tại buổi Lễ, trong các nội dung quán triệt, phổ biến nhiệm vụ huấn luyện năm 2018, Trung tướng Nguyễn Công Định yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ trong toàn Học viện làm tốt các nhiệm vụ chính sau: Tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết 1215-NQ/QUTW ngày 16/12/2017 của QUTW về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây đựng Đảng bộ Quân đội năm 2018 và Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của QUTW về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo; huấn luyện theo phương châm “Cơ bản - Thiết thực - Vững chắc”; đổi mới về tổ chức, phương pháp huấn luyện, bảo đảm sát thực tế chiến đấu, phù hợp với điều kiện chiến tranh vũ khí công nghệ cao; tổ chức biên chế, trang bị vũ khí và các hướng hiện đại hóa của Quân đội.

Đồng chí Giám đốc Học viện nhấn mạnh: Tập huấn quân sự năm nay có một số nội dung mới, yêu cầu Ban Tổ chức tập huấn quân sự quán triệt các quy định, tổ chức, theo dõi, phân công giáo viên lên lớp chặt chẽ để làm cơ sở luyện tập và kiểm tra; duy trì nghiêm túc về thành phần, quân số, thời gian tập huấn theo quy định. Quá trình tập huấn phải bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị; tổ chức luyện tập chặt chẽ, nghiêm túc, đạt hiệu quả cao; tổ chức kiểm tra nghiêm túc, đánh giá thực chất kết quả huấn luyện của các cơ quan, đơn vị phấn đấu kết quả kiểm tra các môn: 100% đạt yêu cầu, trong đó có 70% đạt khá, giỏi.

Cũng tại buổi Lễ, Thiếu tướng Cao Minh Tiến thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2018 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”, với các nội dung chính như: Tập trung thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện “Ba khâu đột phá” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X (đột phá về tổ chức, biên chế; đột phá về huấn luyện và đào tạo; đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính quân sự). Một số chỉ tiêu được đặt ra trong phong trào thi đua năm 2018 là: 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị, kết quả giáo dục có 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% trở lên khá, giỏi; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 85% trở lên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; 100% tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 50% tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; nâng cao chất lượng dạy và học, phấn đấu 100% các môn thi, kiểm tra đạt yêu cầu, trong đó có 75% trở lên khá, giỏi; 100% học viên tốt nghiệp ra trường, sẵn sàng nhận nhiệm vụ được phân công...

Để thể hiện quyết tâm thi đua, chỉ huy các đơn vị: Văn phòng, Viện Kỹ thuật Công trình đặc biệt, Khoa Công tác Đảng, Công tác Chính trị, Tiểu đoàn 1, đại diện các khối thi đua, đã phát biểu, đăng ký giao ước thi đua thể hiện quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Ngay sau buổi Lễ, Học viện tổ chức Tập huấn quân sự năm 2018 cho đối tượng lớp 1, giới thiệu một số vấn đề về chiến tranh ủy nhiệm, thực tiễn và xu hướng phát triển vũ khí trang bị hiện nay; nguyên tắc tác chiến khu vực phòng thủ quân khu.

Buổi Lễ đã kết thúc tốt đẹp trong không khí phấn khởi, tràn đầy quyết tâm của cán bộ, giáo viên, học viên, hạ sĩ quan - chiến sĩ. Tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ và khí thế thi đua sôi nổi, toàn Học viện sẽ hoàn thành thắng lợi những nội dung, chỉ tiêu trong phong trào thi đua Quyết thắng và giành kết quả cao trong đợt Tập huấn quân sự năm 2018.

                                                                Nguyễn Thành Quân - P4

Quay Về