Khoa Quân sự quán triệt, triển khai công tác tổ chức Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018
Đóng
Khoa Quân sự quán triệt, triển khai công tác tổ chức Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018
  Ngày đăng : 07/02/2018 Lượt xem:  248

Ngày 06/02, Khoa Quân sự đã tổ chức quán triệt Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22/12/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tổ chức Tết năm 2018, Chỉ thị số 01/CT-BQP ngày 03/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc SSCĐ và tổ chức Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018; Chỉ thị số 243/CT-HV và Kế hoạch số 242/KH-VP ngày 24 tháng 01 năm 2018 về việc bảo đảm an ninh an toàn, sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết Nguyên Đán Mậu Tuất năm 2018.

Thay mặt Đảng ủy, Chỉ huy Khoa, Thượng tá Lê Văn Biên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Khoa đã quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch; đồng thời phổ biến và quy định nhiệm vụ của từng cán bộ, giáo viên tham gia công tác trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018; duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực chiến theo đúng Kế hoạch Số 258/KH-VP ngày 25 tháng 01 năm 2018 đã được Thủ trưởng Học viện phê duyệt. Khoa cũng đã phân công đội ngũ cán bộ Khoa, Bộ môn tham gia trực Tết cùng các lực lượng khác trong Học viện và đề nghị các đồng chí khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018, Đảng ủy, Chỉ huy Khoa yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc các quy định bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông; đặc biệt không uống rượu bia khi tham gia giao thông; tuyên truyền và vận động người thân trong gia đình chấp hành nghiêm túc pháp luật, các quy định, chỉ thị và nếp sống văn hóa tại nơi cư trú; đảm bảo đón Tết vui vẻ, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Thay mặt lãnh đạo, chỉ huy, nhân dịp năm mới, Thượng tá Lê Văn Biên gửi đến gia đình các cán bộ, giáo viên, nhân viên của Khoa lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

 

Phạm Trung Kiên - K6

Quay Về