Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn năm 2017
Đóng
Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn năm 2017
  Ngày đăng : 07/02/2018 Lượt xem:  130

Tối 05/02, Tiểu đoàn 1 đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn năm 2017. Đại tá Trần Tuấn Tú, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Học viện dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại biểu Phòng Chính trị; Văn phòng, Phòng Đào tạo, Khoa CTĐ, CTCT, Khoa Quân sự, các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn và các cán bộ, học viên trong Tiểu đoàn.

Tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Chính chị viên Tiểu đoàn báo cáo đánh giá kết quả công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn của Tiểu đoàn 1 năm 2017. Đồng chí nhấn mạnh: Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn, các cấp ủy, chỉ huy đại đội, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Học viện về công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và đảm bảo an toàn trong đơn vị. Trong Nghị quyết lãnh đạo năm học, thường kỳ của Đảng ủy, các chi bộ thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc khâu đột phá về “Nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; quy định của Học viện và đơn vị”. Chủ động nắm chắc diễn biến tư tưởng, chất lượng thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, học viên. Thực hiện tốt các khâu, các bước tiến hành công tác tư tưởng cho các đối tượng. Duy trì nghiêm chế độ ngày đảng, ngày chính trị văn hóa tinh thần, chăm lo cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội, quan tâm giải quyết tốt chế độ, chính sách hậu phương quân đội. Bên cạnh đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tích cực kiểm tra, đôn đốc, duy trì chặt chẽ các chế độ, nền nếp quy định; đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, rèn luyện thể lực; phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đề cao tự phê bình và phê bình, đấu tranh kiên quyết với những biểu hiện nhận thức đơn giản, thiếu tự giác trong chấp hành kỷ luật.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đại tá Trần Tuấn Tú đã biểu dương kết quả công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn của Tiểu đoàn những năm vừa qua, đặc biệt là trong năm 2017. Đồng chí Phó Giám đốc Học viện cũng chỉ rõ, bản chất kỷ luật của quân đội ta là tự giác và nghiêm minh. Theo đó, mọi cán bộ, học viên phải tự giác chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội, các chế độ, quy định của Học viện và đơn vị mọi lúc, mọi nơi.

Tại Hội nghị, các ý kiến phát biểu đóng góp đã thẳng thắn chỉ ra một số thiếu sót, khuyết điểm trong công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong đơn vị. Trong thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn xác định tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ về công tác giáo dục, quản lý kỷ luật đảm bảo an toàn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án: “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật cho các đối tượng; chấp hành nghiêm quy chế giáo dục - đào tạo, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lớp trong quản lý, duy trì các hoạt động của bộ đội, chú trọng trong giờ nghỉ, ngày nghỉ và khi thực tập ngoài đơn vị. Kết hợp chặt chẽ giữa quản lý con người với quản lý tư tưởng. Thực hiện tốt chính sách quân đội và hậu phương quân đội, bảo đảm tốt đời sống, chế độ tiêu chuẩn cho bộ đội; tổ chức tốt các phong trào thi đua gắn công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong đơn vị với việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Tiểu đoàn vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu rút kinh nghiệm sau Hội nghị, Đại tá Trần Tuấn Tú yêu cầu các đảng bộ, chi bộ cơ sở rút kinh nghiệm Hội nghị điểm của Tiểu đoàn 1 về công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong đơn vị, các đảng bộ, chi bộ thuộc Đảng bộ Học viện quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả, sát với đặc điểm, nhiệm vụ tình hình của đơn vị mình, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật ở đơn vị.

                                                                    Vũ Trí Tâm - d1

Quay Về