Khoa Động lực tổ chức phiên tiểu ban HNKH các nhà nghiên cứu trẻ lần thứ XIII năm 2018
Đóng
Khoa Động lực tổ chức phiên tiểu ban HNKH các nhà nghiên cứu trẻ lần thứ XIII năm 2018
  Ngày đăng : 08/01/2018 Lượt xem:  132

Ngày 04/01, Khoa Động lực tổ chức Hội nghị khoa học các nhà nghiên cứu trẻ lần thứ XIII nhằm đánh giá chất lượng các công trình nghiên cứu và duy trì tốt các hoạt động khoa học của đội ngũ giáo viên, nghiên cứu sinh và học viên cao học của Khoa.

Ngày 04/01, Khoa Động lực tổ chức Hội nghị khoa học các nhà nghiên cứu trẻ lần thứ XIII nhằm đánh giá chất lượng các công trình nghiên cứu và duy trì tốt các hoạt động khoa học của đội ngũ giáo viên, nghiên cứu sinh và học viên cao học của Khoa.

Tham dự Hội nghị có đầy đủ các thành viên của tiểu ban, đại diện của Phòng Sau đại học, báo cáo viên, thầy giáo, nghiên cứu sinh và học viên cao học các khóa. Điều này đã khẳng định đây là một hoạt động học thuật đã đi vào nền nếp, thường xuyên và luôn được Khoa coi trọng.

Với sự động viên, khích lệ của Hội đồng khoa học, lãnh đạo chỉ huy Khoa Động lực và của các Bộ môn, cùng sự nhiệt tình, tâm huyết của các cá nhân, báo cáo viên nên báo cáo tại các tiểu ban đảm bảo chất lượng và đúng theo kế hoạch. Kết quả, các Tiểu ban đã chọn ra được 04/30 bài đề nghị phản biện đăng trên Tạp chí KH&KT Học viện và 13/30 bài đăng trên tuyển tập Hội nghị khoa học các nhà nghiên cứu trẻ năm 2018.


Nội dung các đề tài đã đi sâu giải quyết những vấn đề có tính khoa học, thực tiễn cao đang được đặt ra với các chuyên ngành do Khoa quản lý. Năm nay, báo cáo tăng cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt là các báo cáo của nghiên cứu sinh. Để nâng cao hơn nữa công tác tổ chức và chất lượng các báo cáo, bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị khoa học lần thứ 13 của Khoa Động lực đã rút ra được bài học kinh nghiệm là: Phải phối hợp chặt chẽ công tác quản lý giữa các phòng, khoa và các báo cáo viên, thuyết trình cần ngắn gọn và tập trung vào nội dung chính của báo cáo.

Sự đánh giá nghiêm túc chất lượng các báo cáo và kinh nghiệm rút ra sau Hội nghị sẽ là cơ sở giúp cho hoạt động khoa học công nghệ của Khoa ngày càng phát triển, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu của Khoa Động lực. 

Nguyễn Trường Giang - K23

Quay Về