Trung tâm Huấn luyện 125 Vĩnh Phúc tổ chức kiểm tra điều lệnh đội ngũ
Đóng
Trung tâm Huấn luyện 125 Vĩnh Phúc tổ chức kiểm tra điều lệnh đội ngũ
  Ngày đăng : 14/11/2017 Lượt xem:  137

Nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả tập huấn quân sự bổ sung năm 2017, ngày 13/11, Trung tâm Huấn luyện 125 Vĩnh Phúc đã phối hợp với giáo viên Khoa Quân sự, Văn phòng tổ chức kiểm tra điều lệnh đội ngũ tay không đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, CNVQP trong toàn đơn vị.   

Nội dung kiểm tra tập trung vào các động tác cá nhân như: Động tác chào báo cáo; động tác đi đều, đứng lại, đổi chân trong khi đi; động tác đi nghiêm; động tác đi đều chuyển thành đi nghiêm, nhìn bên phải, bên trái chào và thôi chào.

Với phương châm đánh giá toàn diện kết quả huấn luyện điều lệnh, qua đó rút ra kinh nghiệm, chấn chỉnh, duy trì, nâng cao việc nắm và thực hiện điều lệnh của cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng trong đơn vị, Ban giám khảo đã tổ chức kiểm tra nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan, trung thực, thực hiện đúng theo quy định, quy chế kiểm tra. Trong quá trình tổ chức, Ban giám khảo đã kết hợp giữa kiểm tra với hướng dẫn, trực tiếp uốn nắn, sửa chữa những nội dung chưa đúng, chưa chuẩn xác cho cán bộ, chiến sĩ rút kinh nghiệm...

Kết thúc ngày kiểm tra, với tinh thần trách nhiệm cao, tự giác, 100% sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, CNVQP của đơn vị đã tham gia kiểm tra với kết quả cụ thể: 42% đạt loại Khá, 55,2% đạt loại Trung bình và 2,8% không đạt yêu cầu.

Tin rằng, qua đợt tập huấn quân sự và kiểm tra, mỗi quân nhân sẽ nhìn ra những điểm còn thiếu sót, từ đó có phương hướng luyện tập, nâng cao yếu lĩnh, tác phong thực hiện động tác điều lệnh đội ngũ tay không, góp phần xây dựng đơn vị chính quy, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

         

Đặng Văn Thái - K9

Quay Về