Bộ môn Xây dựng CTQP tổ chức buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS
Đóng
Bộ môn Xây dựng CTQP tổ chức buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS
  Ngày đăng : 10/11/2017 Lượt xem:  174

Ngày 8/11, Bộ môn Xây dựng CTQP phối hợp cùng Phòng Sau đại học tổ chức buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Đỗ Nhật Tân với đề tài “Nghiên cứu độ tin cậy kết cấu hầm giao thông đô thị” được hướng dẫn bởi GS.TS Đỗ Như Tráng.

Tham gia Hội đồng đánh giá Luận án có các nhà khoa học uy tín như: GS.TS Nguyễn Quốc Bảo - Học viện KTQS, Chủ tịch hội đồng, PGS.TS Đào Văn Canh - Đại học Mỏ-Địa chất, PGS.TS Nguyễn Văn Vi - Đại học Công nghiệp GTVT, GS.TS Trịnh Minh Thụ - Đại học Thủy Lợi, PGS.TS Nguyễn Sỹ Ngọc - Đại học GTVT, PSG.TS Nguyễn Trí Tá - Học viện KTQS…

Để phát triển hạ tầng giao thông đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế quốc dân đòi hỏi ngành giao thông vận tải phải xây dựng nhiều tuyến đường bộ và đường sắt mà trên đó có các hầm giao thông. Tuy nhiên, cho đến nay việc tính toán, thiết kế các công trình hầm giao thông cũng như các công trình xây dựng khác chủ yếu vẫn theo quan điểm tất định, mà điển hình là các phương pháp trạng thái giới hạn hoặc các phương pháp nửa xác suất tương tự. Nhược điểm của các phương pháp này là không xét đầy đủ bản chất ngẫu nhiên của các đại lượng được đưa vào tính toán công trình, mà chỉ đưa vào các hệ số khác nhau nhằm khắc phục nhược điểm đó.

Trên cơ sở đó, trong quá trình nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu độ tin cậy kết cấu hầm giao thông đô thị”, NCS Đỗ Nhật Tân đã thu thập số liệu về các tham số ngẫu nhiên tại các dự án hầm đường bộ trong nước như: Hầm Hải Vân, Hầm Đèo Cả, xử lý thống kê tạo cơ sở tính toán độ tin cậy và vận dụng mô hình Duddeck tuyến tính, phi tuyến tính, vận dụng lý thuyết độ tin cậy và phương pháp Monte-Carlo xây dựng qui trình tính độ tin cậy kết cấu hầm.

Hội đồng đã đánh giá Luận án Tiến sĩ kỹ thuật của nghiên cứu sinh Đỗ Nhật Tân có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Nội dung và hình thức của luận án cần chỉnh sửa để đáp ứng được các yêu cầu của một Luận án Tiến sĩ kỹ thuật theo qui chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các nhà khoa học trong Hội đồng thống nhất đề nghị Giám đốc Học viện KTQS xét và cho phép nghiên cứu sinh Đỗ Nhật Tân được bảo vệ Luận án Tiến sĩ kỹ thuật cấp Học viện.

 

Nguyễn Văn Hùng – v2

Quay Về