Triển khai kế hoạch chuẩn bị học tập ngoại ngữ chuyên ngành cho học viên quân sự Khóa 50
Đóng
Triển khai kế hoạch chuẩn bị học tập ngoại ngữ chuyên ngành cho học viên quân sự Khóa 50
  Ngày đăng : 13/10/2017 Lượt xem:  232

Thực hiện Chỉ thị số 89/CT-BQP ngày 09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về một số nhiệm vụ cấp bách nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống nhà trường Quân đội, trong đó có việc đưa ngoại ngữ chuyên ngành vào nội dung thi tốt nghiệp và chủ trương của Học viện về việc thi tốt nghiệp ngoại ngữ chuyên ngành đối với học viên quân sự Khóa 50, sáng 12/10, Phòng Đào tạo đã tổ chức họp triển khai Kế hoạch chuẩn bị học tập ngoại ngữ chuyên ngành cho học viên quân sự Khóa 50. Đại tá PGS. TS Lê Minh Thái - Phó Giám đốc Học viện chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có 46 đại biểu đại diện chỉ huy Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo, Khoa Ngoại ngữ, các khoa, bộ môn chuyên ngành, các giáo viên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy ngoại ngữ chuyên ngành và giáo viên chuyên ngành đã đăng ký giảng dạy học phần ngoại ngữ chuyên ngành.

 Buổi họp nhằm thống nhất các nội dung cần chuẩn bị về đề cương, đội ngũ giáo viên, giáo trình tài liệu... để Học viện đảm bảo những điều kiện tốt nhất cho học viên Khóa 50 học tập ngoại ngữ chuyên ngành từ học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 (để thực hiện việc đưa ngoại ngữ chuyên ngành vào nội dung thi tốt nghiệp theo tinh thần Chỉ thị 89, trong học kỳ 1 năm học 2017-2018, Học viện đã triển khai thí điểm giảng dạy ngoại ngữ chuyên ngành cho chuyên ngành Tin học và Tên lửa phòng không Khóa 49).

Tại phiên họp, các đại biểu đều thống nhất quan điểm việc tổ chức học tập ngoại ngữ chuyên ngành cho học viên cần được triển khai cụ thể, chi tiết và phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa Khoa Ngoại ngữ và các khoa chuyên ngành trong quá trình biên soạn đề cương, giảng dạy. Trên cơ sở nhất trí cao với những mốc thời gian triển khai và nhiệm vụ của các đơn vị theo dự thảo Kế hoạch, các đại biểu đã bổ sung nhiều ý kiến phân tích làm rõ các nội dung, tập trung vào mục tiêu của học phần, cấu trúc học phần, biên soạn tài liệu, hình thức tổ chức thi... Đặc biệt, nội dung cấu trúc học phần (tỷ lệ số tiết văn phong khoa học kỹ thuật - do Khoa Ngoại ngữ phụ trách và số tiết ngôn ngữ chuyên ngành - do khoa chuyên ngành phụ trách) được các đại biểu phân tích kỹ lưỡng và đưa ra nhiều quan điểm về tổ chức giảng dạy.

Kết luận phiên họp, đồng chí Phó Giám đốc Lê Minh Thái khẳng định: Công tác chuẩn bị giảng dạy ngoại ngữ chuyên ngành cần được thực hiện cụ thể, tỉ mỉ và có sự phối hợp chặt chẽ giữa Khoa Ngoại ngữ và các khoa chuyên ngành, trong đó giao các khoa chuyên ngành đảm nhiệm giảng dạy, Khoa Ngoại ngữ chủ trì biên soạn mẫu khung đề cương chung với cấu trúc 15 tiết văn phong khoa học kỹ thuật và 30 tiết ngôn ngữ chuyên ngành để các khoa chuyên ngành biên soạn đề cương chi tiết. Học viện khuyến khích các khoa, bộ môn đảm nhiệm giảng dạy ngoại ngữ chuyên ngành và biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy. Phòng Đào tạo chủ trì tổng hợp các ý kiến, đăng ký của các khoa, viện và triển khai thực hiện theo kế hoạch, chủ động tham mưu việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ về giảng dạy ngoại ngữ cho giáo viên chuyên ngành. Đồng chí Phó Giám đốc cũng nêu rõ đây là nhiệm vụ nặng nề với cả các khoa chuyên ngành và Khoa Ngoại ngữ, đòi hỏi giáo viên ngoại ngữ không chỉ nắm chắc về giảng dạy ngôn ngữ giao tiếp mà còn phải chủ động tích lũy kiến thức về ngôn ngữ kỹ thuật, đáp ứng đặc thù giảng dạy ngoại ngữ tại Học viện KTQS.

Phạm Cao Thời - P2

 

Quay Về