Đảng ủy Tiểu đoàn 2 khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng
Đóng
Đảng ủy Tiểu đoàn 2 khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng
  Ngày đăng : 13/10/2017 Lượt xem:  141

Thực hiện kế hoạch công tác Đảng, công tác Chính trị năm học 2017 - 2018, nhằm bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới, ngày 11/10, Đảng ủy Tiểu đoàn 2 đã khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 1 năm học 2017 - 2018 cho 71 quần chúng ưu tú. Tham dự buổi khai mạc có Thượng tá Lưu Văn Thêm - Bí thư Đảng ủy Tiểu đoàn.

Thay mặt Đảng ủy Tiểu đoàn, Thượng tá Lưu Văn Thêm đã đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của học viên trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh, các đoàn viên được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm đối với mỗi đoàn viên, học viên đang học tập, rèn luyện tại đơn vị.

Lớp học diễn ra từ ngày 11 - 22/10. Thông qua lớp học, học viên sẽ được trang bị kiến thức cơ bản về các chuyên đề: Khái quát về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong chương trình học, học viên được giới thiệu những kiến thức thế giới quan, phương pháp luận về Đảng Cộng sản Việt nam, con đường đấu tranh thống nhất đất nước và xây dựng tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, qua đó tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để trở thành đảng viên.

Lớp học bồi dưỡng nhận thức về Đảng được Đảng ủy Tiểu đoàn tổ chức đình kỳ 2 đợt trong một năm học, qua đó góp phần quan trọng trong việc xây dựng và bồi dưỡng những quần chúng ưu tú bổ sung vào đội ngũ đảng viên cho các Chi bộ trong Đảng ủy Tiểu đoàn và Đảng bộ Học viện nhằm tăng thêm sức chiến đấu và đảm bảo tính kế thừa của Đảng.

Lê Nguyên Tịnh - d2

Quay Về