Học viện KTQS tổ chức học tập, quán triệt các chuyên đề chính trị, pháp luật năm 2017
Đóng
Học viện KTQS tổ chức học tập, quán triệt các chuyên đề chính trị, pháp luật năm 2017
  Ngày đăng : 29/09/2017 Lượt xem:  398

Thực hiện Chỉ thị của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị về công tác giáo dục chính trị và Kế hoạch của Bộ Quốc phòng về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017, trong các ngày 27 - 28/9 và 02 - 03/10, Học viện tổ chức học tập, quán triệt các chuyên đề chính trị, pháp luật năm 2017 cho 1.477 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Phát biểu khai mạc lớp học, Thiếu tướng Cao Minh Tiến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện nêu rõ: “Công tác giáo dục chính trị là nhiệm vụ cơ bản, thường xuyên của các tổ chức đảng, chỉ huy các cấp. Cùng với các mặt hoạt động khác của CTĐ, CTCT, công tác giáo dục chính trị góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội, làm cho Quân đội luôn là lực lượng chính trị, đội quân chiến đấu trung thành của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Năm 2016, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Học viện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần xây dựng Đảng bộ Học viện TSVM, Học viện vững mạnh toàn diện. Tuy nhiên, công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng ở một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế, nội dung chưa sâu, chưa sát thực tiễn, đối tượng; hiệu quả giáo dục chính trị ở một số đơn vị chưa cao, còn để xảy ra nhiều vụ việc vi phạm kỷ luật, mất an toàn nghiêm trọng”.

Trong chương trình học tập các chuyên đề chính trị, pháp luật năm 2017, Học viện tổ chức học tập 07 chuyên đề: Nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, đấu tranh trước âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, nội bộ Quân đội của tổ chức phản động Việt Tân; học tập và làm theo phong cách tư duy, phong cách làm việc của Hồ Chí Minh; Quân đội với nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Nội dung cơ bản Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; việc thực hiện Công ước ở Việt Nam, Hướng dẫn nghiên cứu một số nội dung cơ bản của Bộ luật Dân sự năm 2015, Bộ Luật Tố tụng dân sự năm 2015; Nội dung cơ bản của Thông tư số 192/2016/TT-BQP ngày 26/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng, Nội dung cơ bản của Luật An toàn thông tin mạng năm 2015 và bảo đảm an toàn thông tin trong Quân đội; Thực trạng và một số vấn đề cần lưu ý trong quản lý, khai thác mạng tại Học viện; Thông tin về tình hình phát triển kinh tế, xã hội trong 9 tháng đầu năm 2017.

Thông qua đợt học tập giúp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nâng cao nhận thức về chính trị, hiểu biết pháp luật, làm cơ sở để cho cán bộ, giáo viên, nhân viên Học viện tiếp tục học tập, rèn luyện, công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

                                                                                                                Trần Chung

Quay Về