Kiểm tra mở niêm phong máy biến áp Nhà công vụ Xuân Phương
Đóng
Kiểm tra mở niêm phong máy biến áp Nhà công vụ Xuân Phương
  Ngày đăng : 13/09/2017 Lượt xem:  217

Để đảm bảo yêu cầu cấp điện cho nhà công vụ C1 Xuân Phương đã được xây dựng xong, theo đề nghị của Học viện, ngày 13/4/2017, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 1171/QĐ-BQP về việc bổ sung danh mục dự án và giao ngân sách quốc phòng xây dựng Trạm biến áp Nhà công vụ Xuân Phương. 

Vừa quá, Ban Quản lý dự án đã tiến hành các thủ tục triển khai thi công Trạm biến áp theo đúng quy định của Luật đầu tư Xây dựng cơ bản. Đến nay, công trình Trạm biến áp đã thi công xong phần xây dựng nhà trạm, hào cáp trung thế 22kV, hào cáp hạ thế 0,4kV. Ngày 12/9, Ban Quản lý dự án đã phối hợp với Tổ Giám sát chất lượng công trình Xây dựng cơ bản tiến hành kiểm tra mở niêm phong, nghiệm thu vật liệu, thiết bị đầu vào gồm: Cáp, tủ trung thế, máy biến áp khô 1.250 KVA. Kết quả kiểm tra cho thấy vật liệu, thiết bị nhà thầu cung cấp đảm bảo đúng thông số kỹ thuật theo thiết kế và các tiêu chuẩn nghiệm thu.

Dự kiến công trình Trạm biến áp sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 9/2017, đáp ứng yêu cầu cấp điện cho Nhà công vụ C1 và các công trình được xây dựng tiếp theo tại khu Xuân Phương.

 

Nguyễn Đức Tây

 

Quay Về