Tổ chức tham quan thực tế về thực hiện công tác kỹ thuật ở một số đơn vị thuộc Quân khu 2
Đóng
Tổ chức tham quan thực tế về thực hiện công tác kỹ thuật ở một số đơn vị thuộc Quân khu 2
  Ngày đăng : 17/06/2017 Lượt xem:  479

Căn cứ vào chương trình đào tạo Chỉ huy Tham mưu Kỹ thuật cấp chiến thuật-chiến dịch tại Học viện và Công văn số 1299/HV-CHTM của Giám đốc Học viện về việc tổ chức tham quan đơn vị, từ ngày 14 - 15/6, Bộ môn Bảo đảm Kỹ thuật và Hậu cần/Khoa Chỉ huy TMKT phối hợp cùng Hệ QLHV IV đã tổ chức đi tham quan thực tế đơn vị cho các học viên lớp CHQLKT Khóa 33. 

Các đơn vị được lựa chọn đến tham quan là những đơn vị điển hình của Quân khu 2, có nhiều thành tích nổi bật trong thực hiện công tác kỹ thuật trong những năm v qua, gồm: Xưởng X78 - Cục Kỹ thuật; Trung đoàn 148 - Sư đoàn 316 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc. Căn cứ vào chương trình đào tạo Chỉ huy Tham mưu Kỹ thuật cấp chiến thuật-chiến dịch tại Học viện và Công văn số 1299/HV-CHTM của Giám đốc Học viện về việc tổ chức tham quan đơn vị, từ ngày 14 - 15/6, Bộ môn Bảo đảm Kỹ thuật và Hậu cần/Khoa Chỉ huy TMKT phối hợp cùng Hệ QLHV IV đã tổ chức đi tham quan thực tế đơn vị cho các học viên lớp CHQLKT Khóa 33.

Trong quá trình tổ chức tham quan, Bộ môn đã làm tốt công tác chuẩn bị từ công văn đề nghị gửi các đơn vị cho đến kế hoạch nội dung, thời gian tham quan chu đáo, cụ thể. Quá trình tham quan nhận được sự ủng hộ, quan tâm giúp đỡ, chuẩn bị tiếp đón tận tình của các đơn vị bạn, vì vậy kết quả chuyến tham quan đã đạt được mục đích, yêu cầu, nội dung huấn luyện đặt ra, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Qua buổi tham quan đã giúp cho các đồng chí học viên là những cán bộ chỉ huy quản lý ngành kỹ thuật ở các đơn vị cấp chiến thuật, chiến dịch trong toàn quân, có cơ hội nghiên cứu tìm hiểu, trao đổi, học tập, liên hệ giữa lý thuyết với thực tế về tổ chức thực hiện công tác kỹ thuật ở các loại hình đơn vị khác nhau, đặc biệt là các đơn vị thuộc khối quân khu trong thời bình. Bên cạnh đó, hoạt động tham quan đơn vị còn là cơ hội để gắn kết chặt chẽ hơn nữa giữa Học viện với các đơn vị trong toàn quân, nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo các đối tượng chỉ huy TMKT và chỉ huy, QLKT cấp chiến thuật, chiến dịch cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn đặt ra hiện nay.

                                                                                                                                         

Đặng Đình Toàn

 

Quay Về