Thông báo về việc hoãn cấp phát bằng tốt nghiệp
Đóng
Thông báo về việc hoãn cấp phát bằng tốt nghiệp
  Ngày đăng : 19/04/2017 Lượt xem:  1406

 

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                 Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc hoãn cấp phát bằng tốt nghiệp

          Phòng Đào tạo thông báo, chiều thứ Năm ngày 20/4/2017 Phòng không tổ chức cấp phát văn bằng tốt nghiệp, vì đồng chí trợ lý văn bằng dẫn đội tuyển tham dự Olympic Vật lý toàn quốc từ ngày 20/4 đến 24/4/2017, đề nghị sinh viên đã có bằng tốt nghiệp đến nhận vào chiều thứ năm (27/4/2017) tuần sau. Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt gần nhất tháng 4/2017 (đã có bằng tốt nghiệp) như trong tập kèm theo.

Xin trân trọng cảm ơn./.  

* Xem danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 4/2017 (đã có bằng tốt nghiệp) tại đây 

Quay Về