Học viện KTQS tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh
Đóng
Học viện KTQS tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh
  Ngày đăng : 05/04/2017 Lượt xem:  2258
Ngày 02/4, Học viện KTQS đã tổ chức buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cho NCS Đào Công Bình với đề tài: “Áp dụng nguyên lý thế năng biến dạng cực tiểu Castigliano để nghiên cứu xác định trạng thái ứng suất – biến dạng của đất đá xung quanh công trình ngầm”, chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt; mã số: 62 58 02 06, do GS. TSKH Hà Huy Cương và PGS. TS Ngô Hà Sơn hướng dẫn.

Tham gia Hội đồng chấm Luận án có: GS. TS Nguyễn Văn Lệ - Trường Đại học Thủy Lợi, Chủ tịch Hội đồng; GS. TS Nguyễn Mạnh Yên – Trường Đại học Xây dựng HN, Phản biện 1; GS. TS Phạm Ngọc Khánh – Trường Đại học Thủy Lợi, Phản biện 2; PGS.TSKH Nguyễn Văn Cận – Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Phản biện 3; PGS. TS Trần Chủng - Viện Khoa học & Công nghệ XD, Ủy viên Hội đồng; PGS. TS Nguyễn Tương Lai - Học viện KTQS, Thư ký Hội đồng.

Về ý nghĩa khoa học và thực tiễn, đề tài luận án của NCS Đào Công Bình giải quyết bài toán xác định trạng thái ứng suất – biến dạng của đất đá xung quanh công trình ngầm với kết cấu chống đỡ khác nhau, có xét đến tương tác ứng suất và tương tác chuyển vị giữa môi trường đất đá và công trình ngầm theo nguyên lý thế năng biến dạng cực tiểu.

Ngoài ra, Luận án đã đưa ra rất nhiều đóng góp mới như: Xây dựng mô hình mới xác định trường ứng suất, biến dạng của đất đá xung quanh công trình ngầm; Xây dựng được một phương pháp mới để xác định trạng thái ứng suất – biến dạng của môi trường đất đá xung quanh công trình ngầm ở giai đoạn trước và sau khi có công trình ngầm; Dùng hàm fmincon của Matlab giải trực tiếp bài toán tối ưu cực tiểu hoá hàm mục tiêu lập ra từ nguyên lý Castigliano; Thử nghiệm số để khẳng định sự chính xác của phương pháp tính và độ tin cậy của các thuật toán và chương trình tính đã lập; Đóng góp một phương pháp giải mới trong lý thuyết xác định trạng thái ứng suất - biến dạng của môi trường đất đá trước và sau khi xây dựng công trình ngầm.

Với số phiếu tán thành 6/6 của các thành viên Hội đồng, chúc mừng NCS Đào Công Bình đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ tại Học viện KTQS.    

 

                                                                                                    Nguyễn Danh Đức Phúc 
Quay Về