Kết quả đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở sáng kiến cấp Bộ Tổng Tham mưu năm 2017
Đóng
Kết quả đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở sáng kiến cấp Bộ Tổng Tham mưu năm 2017
  Ngày đăng : 05/04/2017 Lượt xem:  769

Ngày 04/4, tại Phòng họp số 503 - Nhà S5, Hội đồng Khoa học & Công nghệ cấp cơ sở do Đại tá PGS. TS Nguyễn Thái Dũng - Chủ nhiệm Khoa Vũ khí, Chủ tịch Hội đồng chủ trì, đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu sáng kiến cấp Ngành (BTTM) trong kế hoạch năm 2017 “Xây dựng chương trình máy tính thi trắc nghiệm khách quan môn học trang bị điển hình khí tài quang học” do Đại tá PGS. TS Hà Nguyên Bình - Bộ môn Khí tài quang học làm chủ sáng kiến.

Sau khi nghe chủ sáng kiến báo cáo nội dung nghiên cứu, Hội đồng đưa ra kết quả đánh giá cụ thể như sau:

- Đánh giá chung: Sáng kiến hoàn thành mục tiêu, nội dung nghiên cứu, sản phẩm.  

- Kết quả: Đạt yêu cầu (áp dụng mức đánh giá cơ sở).

Kết thúc buổi nghiệm thu, đồng chí Chủ tịch Hội đồng kết luận:

- Sáng kiến là phần mềm đóng gói với ngân hàng câu hỏi theo kết cấu của nội dung môn học. Với phần mềm này, việc ra đề thi và công bố kết quả thi được thực hiện khách quan, giao diện tốt.

- Biểu dương chủ nhiệm sáng kiến đã chủ động nghiên cứu và hoàn thành trước thời hạn 8 tháng (tháng 12/2017), đảm bảo đúng các quy định về thực hiện sáng kiến và thực hiện đầy đủ các nội dung nghiên cứu đã được Bộ Tổng Tham mưu/Bộ Quốc phòng phê duyệt.

- Đề nghị chủ nhiệm sáng kiến hoàn thiện, bổ sung báo cáo tổng kết sáng kiến theo ý kiến góp của các thành viên tham dự và tiếp tục phát huy, phát triển các hướng nghiên cứu trong phục vụ công tác đào tạo và NCKH đối với phần mềm mang tính ứng dụng cao hơn đối với các môn học khác.

                                                                                         Nguyễn Thị Lan Hương - P6

Quay Về