Phòng Chính trị triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Đóng
Phòng Chính trị triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Ngày đăng : 08/03/2017 Lượt xem:  1426
Sáng 06/3, Phòng Chính trị đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, nhân viên trong Phòng nghiên cứu, tìm hiểu và đăng ký phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại buổi sinh hoạt học tập, đồng chí Cao Trung Hà - Bí thư Đảng ủy Phòng đã quán triệt những nội dung trọng tâm về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; định hướng nội dung để cán bộ, nhân viên tự nghiên cứu, tìm hiểu. Đồng thời, Ban Tuyên huấn giới thiệu khái quát vị trí, vai trò và những nội dung cơ bản về phong cách diễn đạt của Hồ Chí Minh; tổ chức đăng ký phấn đấu học tập và làm theo phong cách diễn đạt của Người.

Theo Kế hoạch triển khai thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng ủy Phòng Chính trị, vào sáng thứ Hai tuần đầu hằng tháng, các chi bộ sẽ luân phiên lựa chọn nội dung sát với đặc điểm nhiệm vụ của đơn vị mình để giới thiệu cho toàn thể cán bộ, nhân viên trong Phòng và tổ chức đăng ký học tập, làm theo.

Tin tưởng rằng, với cách làm cụ thể đó, mỗi cán bộ, nhân viên Phòng Chính trị sẽ nắm chắc được những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tích cực học tập, làm theo, vận dụng sáng tạo vào quá trình công tác và sinh hoạt.

                                                                            Đỗ Ngọc Thanh

Quay Về