Thông báo
Thông báo về việc hoãn cấp phát bằng tốt nghiệp
Quyết định xóa cảnh cáo học tập mức 1 về mức 0 cho 26 SV cao đẳng dân sự từ HK 2 năm học 2016-2017
Thông báo về việc thay đổi lịch thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2017
Quyết định cảnh cáo học tập 947 sinh viên hệ kỹ sư dân sự từ HK 2 năm học 2016-2017
Quyết định nâng 02 mức cảnh cáo học tập và đình chỉ học tập HK 2 năm học 2016-2017 đối với 15 SV
Quyết định cảnh cáo học tập 28 sinh viên hệ cao đẳng dân sự từ học kỳ 2 năm học 2016-2017
Quyết định cho thôi học 34 sinh viên hệ cao đẳng dân sự từ học kỳ 2 năm học 2016-2017
Quyết định xóa cảnh cáo học tập mức 1 về mức 0 cho 393 SV hệ kỹ sư dân sự từ HK 2 năm học 2016-2017
QĐ nâng 02 mức cảnh cáo học tập và đình chỉ học tập HK 2 năm học 2016-2017 đối với 98 SV dân sự
QĐ nâng 02 mức cảnh cáo và buộc thôi học, đình chỉ học tập đối với 26 SV không nộp học phí HK 2
Quyết định buộc thôi học 100 sinh viên hệ kỹ sư dân sự từ học kỳ 2 năm học 2016-2017
TB v/v tham gia dự tuyển học bổng theo Hiệp định Đại học tại LB Nga đối với SV dân sự Khóa 15
Thông báo về việc tổ chức thi Tiếng Anh trình độ A2
Nhắc sinh viên nộp học phí Học kỳ II năm học 2016 - 2017
Thông báo v/v tăng cường quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm rượu
Thông báo v/v tiếp tục quán triệt nội dung Quy chế đào tạo hệ dân sự
Thông tin học bổng du học năm 2017
Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Sáng tạo phần mềm" cho học viên, SV cấp Học viện năm 2017- SOFTCON 2017
Thông báo danh sách sinh viên dự kiến bị xử lý kết quả học tập học kỳ I năm học 2016-2017
Thông báo về việc tổ chức thi Tiếng Anh trình độ A2
Trang 9 trong 51Đầu tiên    Trước   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Tiếp   Cuối