Thông báo
Thông báo v/v thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho học viên Khóa 27A,B và 28A
Thông báo thời gian thực hiện đồ án tốt nghiệp cho SV Khóa 11-Hệ kỹ sư dân sự
Danh sách thu học phí Học kỳ II năm học 2016 - 2017
Lịch thu tiền mặt học phí Học kỳ 2 năm học 2016-2017 của Ngân hàng BIDV
Thông báo v/v tổ chức học kỳ phụ học kỳ 2, năm học 2016-2017
TB v/v thu học phí HK II năm học 2016-2017 đối với các khóa đào tạo liên thông, VB2 hệ dân sự
TB v/v thu học phí HK II năm học 2016-2017 đối với các khóa đào tạo cao đẳng và đại học hệ dân sự
Thông báo chi trả tiền miễn giảm học phí Học kỳ I năm học 2016-2017
Thông báo tổ chức học ghép cho sinh viên cao đẳng các khóa 14, 15, 16, 17
Thông báo hủy, bổ sung học phần và đăng ký đợt 2 trong học kỳ 2 năm học 2016 - 2017
Thời khóa biểu HK II năm học 2016-2017 của các lớp Cao đẳng Khóa 16-17-18
Thông báo tổ chức các buổi sinh hoạt lớp cho SV dân sự trong Học kỳ II năm học 2016-2017
Thông báo lùi lịch các lớp Tiếng Anh ôn thi trình độ B1
Thông báo giao đồ án tốt nghiệp cho SV Khóa 11 và SV các Khóa (diện tốt nghiệp chậm, học vượt)
Thông báo v/v tổ chức thi kết thúc học phần Tiếng Anh B12
Thông báo v/v tổ chức thi Tiếng Anh B1 cho sinh viên Khóa 11 - Hệ kỹ sư dân sự
Danh sách thi môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lenin 1
Danh sách thi môn Giải tích 1
Quyết định cho phép 32 SV Hệ Cao đẳng dân sự diện đình chỉ học tập được tiếp tục học tập từ HK II
Thông báo v/v nhận thẻ bảo hiểm y tế của sinh viên năm 2017
Trang 9 trong 49Đầu tiên    Trước   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Tiếp   Cuối