Thông báo
Thông báo v/v điều chỉnh hội trường học tập học kỳ phụ trong ngày 29/10/2016
Thông báo v/v chi tiền hoa hồng tham gia mua thẻ BHYT sinh viên năm học 2015-2016
Thông báo kết quả thi ngoại ngữ B1 (tháng 10/2016)
Thông báo lịch học của các lớp ôn thi Tiếng Anh trình độ A2 và B1
Danh sách sinh viên chưa nộp học phí tính đến hết ngày 10/10/2016
Thông báo v/v nhận thẻ bảo hiểm y tế của sinh viên dân sự K15
Thông báo danh sách sinh viên chưa nộp học phí tính đến hết ngày 03/10/2016
Thời khóa biểu học kỳ phụ, học kỳ 1, năm học 2016 - 2017
Thông báo v/v hoàn trả tiền học phí cho sinh viên dân sự diện thôi học và đình chỉ học tập
Lịch thi và Danh sách thi B1 cho các thí sinh mới được bổ sung (Đợt thi 10/2016)
Thông báo lịch và danh sách thi ngoại ngữ chuẩn đầu ra B1
Thông báo v/v trả tiền cho sinh viên không tham gia mua thẻ BHYT tiếp từ 01/4/2016
Quyết định cảnh cáo học tập 986 SV hệ kỹ sư dân sự học kỳ 1 năm học 2016-2017
Quyết định nâng 02 mức cảnh cáo học tập và đình chỉ học tập HK 1 năm học 2016-2017 đối với 109 SV
Quyết định cảnh cáo học tập 59 sinh viên hệ cao đẳng dân sự từ HK 1 năm học 2016-2017
Quyết định nâng 02 mức cảnh cáo học tập và đình chỉ học tập học kỳ 1 năm học 2016-2017 đối với 33 SV
Quyết định xóa cảnh cáo học tập mức 1 về mức 0 cho 16 SV cao đẳng dân sự từ HK 1 năm học 2016-2017
Quyết định xóa cảnh cáo học tập mức 1 về mức 0 cho 154 SV dân sự từ học kỳ 1 năm học 2016-2017
Quyết định cho thôi học 14 sinh viên hệ cao đẳng dân sự từ học kỳ 1 năm học 2016-2017
Quyết định cho thôi học 78 sinh viên dân sự từ Học kỳ 1 năm học 2016-2017
Trang 9 trong 46Đầu tiên    Trước   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Tiếp   Cuối