Thông báo
Thông báo v/v thay đổi địa điểm làm việc của Thư viện khu vực Xuân Phương
Thông báo xét tốt nghiệp cho sinh viên các Khóa 8, 9, 10, 11 - Hệ kỹ sư dân sự (Đợt tháng 6/2017)
Thông báo điều chỉnh thời gian, hội trường thi kết thúc học phần cho các lớp dân sự ngày 31/5 và 1/6
Thông báo danh sách thi môn Công tác quốc phòng - an ninh
Kết quả thi tuyển sinh cao học đợt 1 (tháng 5/2017)
Kết quả thi Olympic Tiếng Anh cấp Học viện năm 2017-phần thi cá nhân tài năng
Thông báo thi đánh giá chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho học viên, sinh viên
Kế hoạch về việc tổ chức học kỳ hè năm học 2016-2017
Thông báo v/v mở các lớp Tiếng Anh ôn thi trình độ B1 cho học viên cao học K27A, B, K28A
Thông báo lịch thi, danh sách thi Olympic Tiếng Anh cấp Học viện năm 2017
Thông báo đăng ký ôn thi và thi Tiếng Anh trình độ A2
Thông báo về việc bảo vệ luận văn tốt nghiệp đợt tháng 6/2017
Thông báo về việc chi trả tiền miễn giảm học phí
Thông báo v/v điều chỉnh lịch học phục vụ Lễ chào cờ tháng 5 của Học viện
Thông báo v/v hoàn trả tiền học phí cho sinh viên dân sự diện thôi học và đình chỉ học tập
Kế hoạch v/v tổ chức thi kết thúc học phần HK 2 năm học 2016-2017 cho SV các lớp hệ kỹ sư dân sự
Kế hoạch v/v tổ chức thi kết thúc học phần trong HK phụ HK 2 năm học 2016-2017
Thông báo v/v tổ chức trưng bày tài liệu với chủ đề "Đọc cho ngày mai" nhân Ngày Sách Việt Nam
Thông báo v/v mã ngành đăng ký xét tuyển đào tạo kỹ sư quân sự năm 2017
Thông báo mở lớp Tiếng Anh ôn thi trình độ A2 và B1 cho cán bộ, giáo viên, sinh viên
Trang 8 trong 51Đầu tiên    Trước   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Tiếp   Cuối