Thông báo
Thông tin học bổng du học năm 2017
Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Sáng tạo phần mềm" cho học viên, SV cấp Học viện năm 2017- SOFTCON 2017
Thông báo danh sách sinh viên dự kiến bị xử lý kết quả học tập học kỳ I năm học 2016-2017
Thông báo về việc tổ chức thi Tiếng Anh trình độ A2
Danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện được xét cấp học bổng
Lịch thi Ngoại ngữ trình độ B1 (đợt thi tháng 3/2017)
Danh sách thi thử Tiếng Anh B1
Thời khóa biểu học kỳ phụ, học kỳ 2, năm học 2016-2017
Danh sách các lớp học Tiếng Anh B1 và Thời khóa biểu ôn thi Tiếng Anh B1
Kế hoạch về việc tổ chức học kỳ phụ Học kỳ 2, năm học 2016-2017
Kế hoạch v/v tổ chức học lại, thi lại cho học viên, SV cao đẳng học kỳ I năm học 2016-2017
Thông báo Danh sách thi học phần Tiếng Anh - khoá 28A
Thông báo danh sách sinh viên chưa nộp học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017
Thông báo thu tiền làm đồ án tốt nghiệp đối với SV Khóa 11 và SV các Khóa 9, 10 diện tốt nghiệp chậm
Thông báo v/v điều chỉnh lịch học sáng 01/3/2017 phục vụ việc Tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2017
Thông báo tổ chức thi lại, học lại cho sinh viên hệ cao đẳng dân sự
Thông báo sinh viên hệ dân sự diện đến ngày 31/12/2017 hết hạn học tập tại trường
Nhắc sinh viên nộp học phí học kỳ 2 năm học 2016 - 2017
Thông báo v/v thu học phí bổ sung cho sinh viên
Thông báo thi đánh giá chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho học viên, sinh viên
Trang 8 trong 49Đầu tiên    Trước   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Tiếp   Cuối