Thông báo
Kế hoạch về việc tổ chức đăng ký học tập học kỳ 1 năm học 2017-2018 cho SV đào tạo theo tín chỉ
Thông báo thi kiểm tra và đánh giá đầu vào trình độ Tiếng Anh B1 cho học viên, sinh viên
Thông báo danh sách nhận lại tiền của BHXH cho các trường hợp hộ nghèo, gia đình chính sách Khóa 15
Thông báo mở lớp ôn thi Tiếng Anh B1
Thông báo danh sách thi môn Đường lối quân sự của Đảng + Tham quan
Thông báo danh sách thi môn Hình họa và vẽ kỹ thuật cơ bản + BTL
Thông báo kiểm tra thông tin SV khóa 11 được tốt nghiệp và diện tốt nghiệp chậm
Thông báo danh sách thi môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Thông báo danh sách thi môn Giải tích 2
Quyết định cho phép 15 SV hệ cao đẳng dân sự diện đình chỉ học tập được tiếp tục học tập
Quyết định cho phép 97 sinh viên diện đình chỉ học tập được tiếp tục học từ HK I năm học 2017-2018
Kế hoạch thu giáo trình, tài liệu HK II và cho mượn giáo trình, tài liệu HK I năm học 2017-2018
Thông báo lịch thi và danh sách thi Tiếng Anh B12 (ngày thi 10, 11/6/2017)
Thông báo v/v kiểm tra thông tin sinh viên Khóa 11 chuẩn bị họp Hội đồng xét tốt nghiệp Học viện
Thông báo v/v điều chỉnh hội trường thi kết thúc học phần cho SV phục vụ diễn tập H17
Thông báo v/v hủy, tách một số lớp học phần học kỳ hè năm học 2016-2017
Danh sách thi môn Vật lý đại cương 1
Thông báo v/v tổ chức Lễ Tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ đợt tháng 6/2017
Thông báo lịch thi ngoại ngữ trình độ B1 (đợt thi tháng 6/2017)
Thời khóa biểu học kỳ hè, năm học 2016-2017
Trang 7 trong 51Đầu tiên    Trước   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Tiếp   Cuối