Thông báo
KH thi và danh sách phòng thi Học kỳ 2 năm học 2011-2012 môn Giải tích 2
Kê hoạch đăng ký học tập học kỳ I năm học 2012-2013 cho học viên, sinh viên đào tạo theo HCTC
Thông báo kế hoạch Lễ tốt nghiệp và trao Bằng Thạc sĩ 2012
Thông báo hủy một số lớp học phần và đóng học phí Học kỳ hè 2012
Thông báo kế hoạch bảo vệ LVTN đợt tháng 06 năm 2012
Một số điểm lưu ý khi đăng ký học kỳ hè 2012
Nộp chứng chỉ ngoại ngữ để sửa điểm các học phần NN cho SV dân sự K6
Mẫu trình bày LVTN K22
Kế hoạch tổ chức học lại rút gọn, thi lại cho sinh viên hệ đào tạo kỹ sư dân sự Khóa 6
Thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng năm 2012
Quyết định vv cho tiếp tục học tập 32 sinh viên Hệ Kỹ sư dân sự Khóa 6,7
Thông báo vv thi vét cho sinh viên hệ Kỹ sư dân sự Khóa 6 và sinh viên hệ Cao đẳng liên kết Khóa 11
Kế hoạch tổ chức học kỳ hè cho học viên, sinh viên đào tạo theo HCTC
Kế hoạch vv tổ chức kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào để xếp lớp cho học viên K47
Quyết định vv cảnh cáo học đường 27 sinh viên dân sự đào tạo theo tín chỉ từ HK 2 năm học 2011-1012
Kế hoạch vv tổ chức thi Olympic Tin học cho học viên, sinh viên cấp Học viện năm 2012
Thông báo kế hoạch bảo vệ LVTN Thạc sĩ đợt tháng 06/2012
Thông báo kế hoạch thi chứng chỉ B1 - Khóa 22
Quyết định cho ngừng học 41 sinh viên dân sự khóa 6,7
Quyết định cảnh cáo học đường 40 sinh viên đào tạo theo học chế tín chỉ từ HK II năm học 2011-2012
Trang 49 trong 51Đầu tiên    Trước   42  43  44  45  46  47  48  [49]  50  51  Tiếp   Cuối