Thông báo
Thông báo điều chỉnh kế hoạch học tập ngày nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2013
Kế hoạch v/v tổ chức thi lại học kỳ 1 năm học 2012-2013 cho sv cao đẳng - Khoa Quân sự
Kế hoạch v/v tổ chức thi lại học kỳ 1 năm học 2012-2013 cho sv cao đẳng - Khoa Mác lenin TT HCM
Thông báo Kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp, trao bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2013
Thông báo kết quả thi B1 - ngày thi 27/01/2013
Về việc sửa điểm các học phần ngoại ngữ cơ bản của HV quân sự K44, SV dân sự K7 tốt nghiệp năm 2013
Về việc tổ chức học lại, thi lại cho sv dân sự Khóa 7 và sv tốt nghiệp chậm Khóa 4,5,6
TB danh sách các lớp Tiếng anh cao học, HK2, năm học 2012-2013!
TB Kết quả đăng ký học của các lớp cao học CNTT, học kỳ 2, 2012-2013
Thông báo v/v thu - nộp học phí học kỳ II năm học 2012 - 2013 đối với sv hệ dân sự Khóa 8,9,10,11
Thông báo thu nộp học phí Học kỳ II năm học 2012-2013 (TB này thay cho TB cũ ngày 15/01/2013)
TB: Điểm thi học phần Tiếng anh, khóa 24, học kỳ 1, năm học 2012-2013
Thông báo học lại, thi lại cho sinh viên hệ Kỹ sư dân sự Khoá 7 và sinh viên các Khóa 4, 5, 6
TB: Về việc đăng ký học sau đại học, Học kỳ II, Năm học 2012-2013
Kế hoạch trả giáo trình, tài liệu học kỳ I và mượn giáo trình học kỳ II năm học 2012 - 2013
Thông báo về việc tổ chức thi cấp chứng nhận tiếng Anh B1
TB về việc đăng ký học phần "Thí nghiệm Vật lý đại cương 1" đối với sinh viên hệ tín chỉ
KH ôn luyện thi Olympic Toán học toàn quốc năm học 2012 - 2013 (Môn Giải tích)
Thời khóa biểu Học kỳ 2/năm học 2012-2013 các lớp đào tạo HCTC Khóa 8,9,10,11.
Danh sách phòng thi các học phần ngày 9&10/01/2013
Trang 45 trong 51Đầu tiên    Trước   40  41  42  43  44  [45]  46  47  48  49  Tiếp   Cuối