Thông báo
Kế hoạch vv tổ chức thi lại cho sv khóa 7 và các lớp CĐ - khoa VTĐT
Kế hoạch vv tổ chức thi lại cho sinh viên khóa 7 - khoa Cơ khí
Thông báo vv tuyển nguyện vọng bổ sung-hệ đào tạo kỹ sư dân sự và cao đẳng năm 2012
Thời khóa biểu theo HCTC Học kỳ I/2012-2013 các lớp kỹ sư dân sự khóa 8,9,10
Hủy một số học phần của học kỳ 1/2012 - 2013 và kế hoạch đăng ký HCTC đợt 2
Kế hoạch thi lại cho sinh viên dân sự - Khoa Động lực
Kế hoạch thi lại cho sv khóa 7 - Khoa Kỹ thuật điều khiển
Kế hoạch vv tổ chức thi lại cho sv dân sự và sv CĐ - Khoa CNTT
Kế hoạch vv tổ chức thi lại cho sinh viên các lớp CĐ - Khoa Quân sự
Thông báo việc nhận kết quả kỳ thi tuyển sinh ĐH,CĐ năm 2012
Kế hoạch thi lại cho sv dân sự khóa 7 và CĐ - khoa CTĐ-CTCT
Kế hoạch tổ chức thi lại cho sv dân sự khóa 7 - khoa Hàng không Vũ trụ
Thông báo điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học vào Học viện KTQS năm 2012
Tổ chức học lại, thi lại cho SV hệ KS dân sự tốt nghiệp chậm và SV cao đẳng Khóa 9,10,11
Điều chỉnh lịch thi kết thúc học kỳ hè 2012
Lịch thi Học kỳ hè 2012
Kế hoạch thi tuyển sinh SĐH - HVKTQS năm 2012
Tổ chức học lại, thi lại cho SV Khóa 6 và SV diện tốt nghiệp chậm đối với các môn học nghỉ quá 20%
Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2011-2012
Thông báo học lại cho SV khóa 6 và SV dân sự đăng ký bổ sung trong dịp hè
Trang 45 trong 48Đầu tiên    Trước   39  40  41  42  43  44  [45]  46  47  48  Tiếp   Cuối