Thông báo
Thông báo về việc làm thẻ liên kết sinh viên
Thông báo kế hoạch bảo vệ LV thạc sĩ đợt tháng 12/2012
Danh sách các lớp Triết học, Tiếng anh cao học của khóa 24 (HV)
Thông báo về việc sinh viên khóa 7,8,9,10 chưa nộp học phí
Thông báo về việc đăng ký nội trú tại Khu nội trú Học viện KTQS
Quyết định vv cho thôi học 31 sinh viên dân sự từ học kỳ I năm học 2012-2013
Quyết định vv cảnh cáo 524 sv Khóa 8, 9, 10 đào tạo theo học chế tín chỉ từ HK I năm học 2012-2013
Quyết định vv xóa cảnh cáo học tập mức 1 về mức 0 cho 176 sv Khóa 8, 9, 10 từ HK I năm học 2012-2013
Tuyển nguyện vọng bổ sung Hệ đào tạo Cao đẳng năm 2012
Thông bao về việc đăng ký học lại các môn của Cao học Khóa 23 - Khối HV
Thông báo vv tuyển nguyện vọng bổ sung - hệ đào tạo kỹ sư dân sự năm 2012
Thông báo việc bố trí chỗ ở cho sv hệ đào tạo cao đẳng năm 2012
Trung tâm ngoại ngữ mở các lớp học ngoại ngữ ngoại khóa theo chuẩn đầu ra tại Học viện
Lịch Bảo vệ LV Thạc sĩ đợt 09/2012
Thông báo về thông tin hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung hệ dân sự nguyện vọng 2 năm 2012
Thông báo vv đăng ký học phần "Thí nghiệm Vật lý đại cương 2" đối với sv hệ tín chỉ
Điều chỉnh lịch kiểm tra tiếng Anh đầu vào Khóa 11 dân sự
Tổ chức kiểm tra Tiếng Anh đầu vào sinh viên dân sự Khóa 11
Kế hoạch tổ chức thi lại cho SV Cao đằng liên kết - khoa Hóa lý kỹ thuật
Kế hoạch bảo vệ luận văn tốt nghiệp Cao học
Trang 45 trong 49Đầu tiên    Trước   40  41  42  43  44  [45]  46  47  48  49  Tiếp   Cuối