Thông báo
Quyết định cảnh cáo học đường 40 sinh viên đào tạo theo học chế tín chỉ từ HK II năm học 2011-2012
Học viện KTQS thông báo tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển ĐH, CĐ năm 2012
Thông báo các sinh viên Khóa 6,7,8,9,10 chưa nộp học phí
Kế hoạch vv tổ chức thi lại cho sinh viên khóa 6,7 và các lớp cao đẳng của khoa Hàng không Vũ trụ
Quyết định cảnh cáo 496 sinh viên dân sự đào tạo theo học chế tín chỉ
Quyết định cho thôi học 33 sinh viên dân sự
Quyết định xóa cảnh cáo học tập từ mức 1 về mức 0 cho 93 sinh viên dân sự
Kế hoạch vv tổ chức thi lại cho sinh viên khóa 6,7 của khoa Kỹ thuật điều khiển
Kế hoạch vv tổ chức thi lại cho sinh viên các lớp cao đẳng liên kết của Khoa Quân sự
Kế hoạch vv tổ chức thi lại cho sinh viên khóa 6,7 của khoa Động lực
Kế hoạch vv tổ chức thi lại cho sinh viên dân sự và cao đẳng của khoa CNTT
Lịch bảo vệ LVTN đợt tháng 03/2012
Kế hoạch vv tổ chức thi lại cho sinh viên cao đẳng QKTD - khoa Ngoại ngữ
Kế hoạch vv tổ chức thi lại cho sv hệ cao đẳng liên kết trong HK I
Kế hoạch vv tổ chức thi lại cho sinh viên khóa 6,7 và các lớp cao đẳng liên kết trong HK I
Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy 2012
Về việc tổ chức thi lại cho sinh viên hệ dân sự (Khóa 6, 7) và các lớp cao đẳng liên kết
Bảng phân chia khu vực tuyển sinh, mã tỉnh, đơn vị đăng ký dự thi, mã trường THPTnăm 2012
Bộ Giáo dục và Đào tạo: Phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012
V/v bố trí lịch sinh hoạt lớp cho các Khóa 7,8,9,10 hệ dân sự
Trang 45 trong 46Đầu tiên    Trước   37  38  39  40  41  42  43  44  [45]  46  Tiếp   Cuối