Thông báo
Thông báo thi đánh giá chuẩn đầu ra môn Tiếng Nga cho học viên quân sự Khóa 49
Thông báo v/v thu học phí HK I năm học 2017-2018 đối với các khóa đào tạo cao đẳng và đại học
Thông báo v/v thu học phí HK I năm học 2017-2018 đối với các khóa đào tạo liên thông - văn bằng 2
Thông báo thi kiểm tra, đánh giá đầu vào và dự kiến tổ chức học bổ sung học phần tiếng Anh B11
Thông báo v/v giao và làm ĐATN cho sinh viên hệ kỹ sư dân sự
Thông báo v/v tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết
Thông báo v/v hướng dẫn phòng chống bệnh sốt xuất huyết dengue
Thông báo danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu vào tiếng Anh B11
Thông báo v/v hủy và tổ chức đăng ký lại học phần Tiếng Anh B11 trong học kỳ 1 năm học 2017-2018
Thông báo v/v tổ chức dạy, học, kiểm tra và đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh cho học viên, SV
Kế hoạch v/v tổ chức học lại, thi lại cho SV Hệ Cao đẳng dân sự Khóa 14, 15, 16, 17, 18
Tờ trình v/v điều chỉnh nội dung môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh
Thông báo v/v bổ sung và hủy một số học phần trong học kỳ 1 năm học 2017 - 2018
Thông báo v/v bảo vệ luận văn tốt nghiệp đợt tháng 9/2017
Thông báo v/v bảo vệ luận văn tốt nghiệp đợt tháng 9/2017 khối ngoài Học viện
Thông báo lịch thi và danh sách thi Tiếng Anh đầu vào học B11 (đợt thi tháng 8/2017)
Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại
Thông báo về việc tăng cường phòng, chống dịch sốt xuất huyết Dengue
Thông báo v/v nhận đơn phúc khảo hệ liên thông, văn bằng 2 quân sự và dân sự năm 2017
Thông báo v/v điều chỉnh lịch thi một số lớp học phần học kỳ hè năm học 2016-2017
Trang 4 trong 49Đầu tiên    Trước   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối