Thông báo
Thông báo v/v tổ chức và kế hoạch học tập lớp Kỹ sư tài năng khóa 16 trong HK I năm học 2017-2018
Thông báo v/v hoàn trả tiền học phí cho sinh viên hệ dân sự diện thôi học và đình chỉ học tập
Lịch thi và danh sách thi tiếng Anh trình độ B1 - cán bộ giáo viên (đợt tháng 10/2017)
Thông báo thi đánh giá chuẩn đầu ra tiếng Anh cho học viên, sinh viên
Thời khóa biểu Học kỳ phụ, Học kỳ 1 năm học 2017 - 2018
Quyết định thành lập 09 lớp Hệ kỹ sư dân sự Khóa 16, khóa học 2017-2022
Kế hoạch về việc tổ chức học kỳ phụ Học kỳ 1, năm học 2017-2018
Thông báo về việc thi tuyển chọn kỹ sư tài năng
Quyết định cảnh cáo học tập 1.405 sinh viên hệ kỹ sư dân sự từ học kỳ 1 năm học 2017-2018
Quyết định nâng 02 mức cảnh cáo học tập và đình chỉ học tập HK 1 năm học 2017-2018 đối với 99 SV
Quyết định buộc thôi học 167 sinh viên hệ kỹ sư dân sự từ học kỳ 1 năm học 2017-2018
Quyết định cho thôi học từ năm học 2017-2018 đối với 20 SV Khóa 15-Hệ cao đẳng dân sự diện ngừng học
Quyết định cho tiếp tục học từ năm học 2017-2018 đối với 03 SV Khóa 15 - Hệ Cao đẳng diện ngừng học
Quyết định xóa cảnh cáo học tập mức 1 về mức 0 cho 3 SV hệ cao đẳng dân sự từ HK 1 năm học 2017-2018
Quyết định cho thôi học 15 sinh viên hệ cao đẳng dân sự từ học kỳ 1 năm học 2017-2018
Quyết định nâng 02 mức cảnh cáo học tập và đình chỉ học tập HK 1 năm học 2017-2018 đối với 07 SV
Quyết định cảnh cáo học tập 23 sinh viên hệ cao đẳng dân sự từ học kỳ 1 năm học 2017-2018
Quyết định xóa cảnh cáo học tập mức 1 về mức 0 cho 161 SV hệ dân sự từ HK 1 năm học 2017-2018
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện KTQS lần thứ VIII (2017-2022) thành công tốt đẹp
Thông báo v/v tổ chức đăng ký bổ sung học phần Tiếng Anh B11 trong học kỳ 1 năm học 2017-2018
Trang 4 trong 51Đầu tiên    Trước   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối