Thông báo
Thời khóa biểu Khóa 13 ngành Công nghệ thông tin - Học kỳ 2, năm học 2017-2018
Thời khóa biểu Hệ dân sự Khóa 13, 14, 15, 16 - Học kỳ 2, năm học 2017-2018
Kế hoạch thu nhận giáo trình, tài liệu HK 1 và cho mượn giáo trình, tài liệu HK 2 năm học 2017-2018
Quyết định cho phép 07 SV Hệ cao đẳng dân sự diện đình chỉ học tập được tiếp tục học tập
Quyết định cho phép 96 SV hệ kỹ sư dân sự diện đình chỉ học tập được tiếp tục học tập
Thông báo danh sách thi môn Toán chuyên đề (thông báo lại)
Thông báo danh sách thi môn Hiểu biết về Quân binh chủng
Thông báo danh sách thi môn Hình giải tích và đại số tuyến tính
Thông báo v/v mở các lớp Tiếng Anh ôn thi trình độ B1 cho học viên cao học tại Học viện
Kế hoạch v/v tổ chức đăng ký học tập HK 2 năm học 2017-2018 cho sinh viên đào tạo theo HCTC
Thông báo kiểm tra trình độ A2 để tổ chức các lớp đào tạo trình độ B1.1
Danh sách thi môn lập trình cơ bản
Danh sách thi môn Giải tích 1
Danh sách thi môn Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng CSVN
Thời khóa biểu học lại cho sinh viên cao đẳng các khóa 15, 16, 17, 18
Thông báo danh sách thi Tiếng Anh B11
Thông báo danh sách thi môn Cơ sở lý thuyết hóa học
Thông báo danh sách thi môn Pháp luật đại cương
Lịch thi và danh sách thi tiếng Anh B12 (thi 14/12/2017)
Thông báo v/v bổ sung lịch thi kết thúc học phần HK 1, năm học 2017-2018 cho sinh viên dân sự
Trang 2 trong 51Đầu tiên    Trước   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối