Thông báo
Danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện được xét cấp học bổng
Lịch thi Ngoại ngữ trình độ B1 (đợt thi tháng 3/2017)
Danh sách thi thử Tiếng Anh B1
Thời khóa biểu học kỳ phụ, học kỳ 2, năm học 2016-2017
Danh sách các lớp học Tiếng Anh B1 và Thời khóa biểu ôn thi Tiếng Anh B1
Kế hoạch về việc tổ chức học kỳ phụ Học kỳ 2, năm học 2016-2017
Kế hoạch v/v tổ chức học lại, thi lại cho học viên, SV cao đẳng học kỳ I năm học 2016-2017
Thông báo Danh sách thi học phần Tiếng Anh - khoá 28A
Thông báo danh sách sinh viên chưa nộp học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017
Thông báo thu tiền làm đồ án tốt nghiệp đối với SV Khóa 11 và SV các Khóa 9, 10 diện tốt nghiệp chậm
Thông báo v/v điều chỉnh lịch học sáng 01/3/2017 phục vụ việc Tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2017
Thông báo tổ chức thi lại, học lại cho sinh viên hệ cao đẳng dân sự
Thông báo sinh viên hệ dân sự diện đến ngày 31/12/2017 hết hạn học tập tại trường
Nhắc sinh viên nộp học phí học kỳ 2 năm học 2016 - 2017
Thông báo v/v thu học phí bổ sung cho sinh viên
Thông báo thi đánh giá chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho học viên, sinh viên
Thông báo v/v thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho học viên Khóa 27A,B và 28A
Thông báo thời gian thực hiện đồ án tốt nghiệp cho SV Khóa 11-Hệ kỹ sư dân sự
Danh sách thu học phí Học kỳ II năm học 2016 - 2017
Lịch thu tiền mặt học phí Học kỳ 2 năm học 2016-2017 của Ngân hàng BIDV
Trang 10 trong 51Đầu tiên    Trước   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Tiếp   Cuối