Thông báo
Kế hoạch v/v tổ chức Học kỳ phụ Học kỳ I năm học 2016 - 2017
Thông báo Thời gian, địa điểm thi B1 - đợt tháng 10/2016
Lịch thi thử Ngoại ngữ trình độ B1
Thông báo v/v mở các lớp Tiếng Anh trình độ A1, A2, B1 cho sinh viên dân sự và các đối tượng khác
Danh sách đăng ký nhận bằng Thạc sĩ ngày 22/9/2016
Danh sách chậm tiến độ biên soạn GTTL và xây dựng BTN SĐH
Thông báo Kế hoạch "Tuấn sinh hoạt công dân-sinh viên"
Danh sách NCS chậm tiến độ
Danh sách học viên chậm tiến độ khóa 24, khóa 25
Danh sách sinh viên chưa nộp học phí tính đến hết ngày 14/9/2016
Thông báo gặp mặt học viên khóa 28A (2016-2018)
Tổ chức Lễ Tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ đợt tháng 9 năm 2016
Thông báo danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 9/2016
Danh sách sinh viên nộp học phí tính đến hết ngày 08/9/2016
Thông báo v/v tổ chức học kỳ phụ học kỳ 1, năm học 2016 - 2017
Thông báo nhắc nộp học phí và tổng hợp danh sách sinh viên đã đóng học phí đến hết ngày 07/9/2016
Thông báo Kế hoạch "Tuấn sinh hoạt công dân-sinh viên"
Thông báo cuộc thi Olympic Tin học 2016
Danh sách sinh viên chưa nộp học phí tính đến hết ngày 04/9/2016
Thông báo v/v giao và làm ĐATN cho các sinh viên hệ kỹ sư dân sự
Trang 10 trong 46Đầu tiên    Trước   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Tiếp   Cuối