Thông báo
Công văn v/v báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp
Thông báo về việc tổ chức thi và ôn luyện các môn Olympic Cơ học năm 2017
Thông báo v/v lập danh sách khi sinh viên có 02 thẻ BHYT năm 2017
Công văn trả lời ý kiến sinh viên Khoa Vô tuyến điện tử tham gia BHYT.
Thông báo danh sách thi môn Lập trình cơ bản
Thông báo thời khóa biểu hệ đào tạo dân sự Học kỳ II năm học 2016-2017
Thông báo v/v đôn đốc SV khóa 11-Hệ dân sự học tập ngoại ngữ đạt chuẩn đầu ra
Kế hoạch tổ chức thi Olympic Cơ học cấp Học viện năm học 2016-2017
Danh sách thi môn Cơ sở lý thuyết Hóa học
Kế hoạch thu nhận giáo trình, tài liệu HK I và cho mượn giáo trình, tài liệu HK II năm học 2016-2017
Thông báo về cuộc thi Olympic toán học cấp Học viện năm học 2016-2017
Kế hoạch tổ chức đăng ký học tập theo HCTC học kỳ 2 năm học 2016 - 2017
Danh sách thi môn Hình giải tích và đại số tuyến tính
Danh sách thi môn Lý thuyết xác suất thống kê
Danh sách thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh + tiểu luận
Danh sách thi môn Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng
Thông báo v/v điều chỉnh lịch thi Lý thuyết hệ điều hành và đổi phòng thi ngày 20, 21/12/12016
Danh sách thi học kỳ I năm học 2016-2017 môn Vật lý đại cương 2
Thông báo danh sách học viên cao học bảo vệ đợt tháng 12/2016
Thông báo tổ chức ôn và thi tiếng Anh B1 cho học viên cao học tại Học viện đợt tháng 1/2017
Trang 10 trong 49Đầu tiên    Trước   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Tiếp   Cuối