Thông báo danh sách sinh viên nộp bổ sung học phí Học kỳ phụ kỳ I năm học 2017-2018
Thông báo danh sách sinh viên nộp bổ sung học phí Học kỳ phụ kỳ I năm học 2017-2018
  Ngày đăng : 02/11/2017 Lượt xem:  822

Căn cứ kế hoạch đăng ký và nộp học phí học kỳ phụ kỳ I năm học 2017-2018, Phòng Đào tạo thông báo các sinh viên sau (Xem Danh sách tại đây) phải nộp bổ sung học phí.

Thời gian nộp: Từ ngày 06/11/2017 đến hết ngày 09/11/2017

Địa điểm: Bộ phận tài chính dân sự/ Ban Tài chính, tầng 1, nhà S4.

Ghi chú: Những sinh viên không nộp học phí bổ sung, Phòng Đào tạo sẽ hủy đăng ký môn học.

Ban QLĐT/P2

Quay Về