Danh sách sinh viên chưa nộp học phí học kỳ I năm học 2017-2018
Danh sách sinh viên chưa nộp học phí học kỳ I năm học 2017-2018
  Ngày đăng : 25/10/2017 Lượt xem:  1585

Theo Thống kê của ngân hàng BIDV, đến hết thời gian quy định vẫn còn 57 sinh viên hệ kỹ sư dân sự chưa nộp học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018. Các sinh viên trên sẽ bị nâng 02 mức cảnh cáo học đường và đình chỉ học tập nếu vi phạm lần đầu, sẽ bị buộc thôi học nếu vi phạm lần 2.

Sinh viên có ý kiến thắc mắc liên hệ với đồng chí Lê Phú Mạnh, số điện thoại 0979731766, thời gian: từ ngày 25/10/2017 đến 27/10/2017 để được giải đáp.

(Xem danh sách sinh viên chưa nộp học phí tại đây)

Quay Về