Danh sách sinh viên đề nghị xét học bổng khuyến khích học tập HK I năm học 2017-2018 (Dự thảo)
Danh sách sinh viên đề nghị xét học bổng khuyến khích học tập HK I năm học 2017-2018 (Dự thảo)
  Ngày đăng : 08/09/2017 Lượt xem:  1999

    " Để chuẩn bị họp Hội đồng xét cấp học bổng học kỳ II năm học 2016-2017 cho sinh viên hệ dân sự, Phòng Đào tạo gửi danh sách sinh viên Dự kiến đạt học bổng. Đề nghị các sinh viên kiểm tra lại các thông tin, mọi ý kiến thắc mắc liên hệ đồng chí Lê Phú Mạnh, SĐT 0979731766 để được giải đáp, thời gian: đến hết ngày 10/9/2017".

    Xem danh sách tại đây

                                                                                                          Ban QLАT/P2

Quay Về