Danh sách sinh viên thuộc diện xử lý học tập HK II năm học 2016-2017 (Dự thảo)
Danh sách sinh viên thuộc diện xử lý học tập HK II năm học 2016-2017 (Dự thảo)
  Ngày đăng : 08/09/2017 Lượt xem:  3337

    Để chuẩn bị báo cáo Hội đồng xét xử lý học tập học kỳ II năm học 2016-2017, Phòng Đào tạo gửi danh sách sinh viên dự kiến xét xử lý học tập (có danh sách kèm theo). Đề nghị sinh viên kiểm tra thông tin trong danh sách, mọi ý kiến thắc mắc liên hệ đồng chí Lê Phú Mạnh, SĐT 0979731766 để được giải đáp.

    Danh sách sinh viên thuộc diện xử lý học tập học kỳ II năm học 2016-2017 (Dự thảo).

                                                                                                         

                                                                                                                           Ban QLĐT/P2

Quay Về