Thông báo v/v kiểm tra thông tin sinh viên Khóa 11 chuẩn bị họp Hội đồng xét tốt nghiệp Học viện
Thông báo v/v kiểm tra thông tin sinh viên Khóa 11 chuẩn bị họp Hội đồng xét tốt nghiệp Học viện
  Ngày đăng : 08/06/2017 Lượt xem:  2191

     Để chuẩn bị họp Hội đồng xét tốt nghiệp Học viện cho sinh viên Khóa 11 - Hệ kỹ sư dân sự, Phòng Đào tạo thông báo như sau:

     1. Dự kiến danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2017 (Kèm theo phụ lục 1).

    2. Dự kiến danh sách sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo, nhưng chưa được xét tốt nghiệp vì thiếu tiếng Anh B1 (Kèm theo phụ lục 2).

     3. Đề nghị các sinh viên có tên trong các phụ lục 1, 2 kiểm tra kỹ các thông tin của mình. Mọi ý kiến thắc mắc liên hệ với đ/c Lê Phú Mạnh, Phòng Đào tạo, số điện thoại: 0979731766; Thời gian: từ ngày 10/6/2017 đến 10h00 ngày 12/6/2017 để được giải đáp./.

  

                                                                                                        Ban QLĐT/P2

Quay Về