Thông báo v/v thay đổi địa điểm làm việc của Thư viện khu vực Xuân Phương
Thông báo v/v thay đổi địa điểm làm việc của Thư viện khu vực Xuân Phương
  Ngày đăng : 31/05/2017 Lượt xem:  559

     Ban Tư liệu - Thư viện/Phòng Thông tin KHQS thông báo: Từ ngày 01/6/2017, Thư viện khu vực Xuân Phương chuyển địa điểm phục vụ từ Tầng 4 - nhà S2 xuống Tầng 1 - nhà C1. Đề nghị bạn đọc lưu ý.

     Trân trọng!

Quay Về