Thông báo danh sách thi môn Công tác quốc phòng - an ninh
Thông báo danh sách thi môn Công tác quốc phòng - an ninh
  Ngày đăng : 30/05/2017 Lượt xem:  2950

    1. Từ lớp 1 đến lớp 8 thi ngày 03/6/2017 (Xem danh sách tại đây)

    2. Từ lớp 9 đến lớp 17 thi ngày 04/6/2017 (Xem danh sách tại đây)

Quay Về