Kết quả thi tuyển sinh cao học đợt 1 (tháng 5/2017)
Kết quả thi tuyển sinh cao học đợt 1 (tháng 5/2017)
  Ngày đăng : 23/05/2017 Lượt xem:  1668

     * Kết quả thi tuyển sinh cao học đợt 1 (tháng 5/2017)

     * Thời hạn nhận đơn phúc khảo từ ngày 23/5/2017 đến ngày 07/6/2017 tại Bộ phận Quản lý Nghiên cứu sinh - Phòng 804, nhà S4, Học viện KTQS

 

Quay Về