Thông báo danh sách sinh viên dự kiến bị xử lý kết quả học tập học kỳ I năm học 2016-2017
Thông báo danh sách sinh viên dự kiến bị xử lý kết quả học tập học kỳ I năm học 2016-2017
  Ngày đăng : 14/03/2017 Lượt xem:  4637

Để chuẩn bị cho Hội đồng Học viện họp xét xử lý kết quả học tập học kỳ I năm học 2016-2017, Phòng Đào tạo gửi danh sách các sinh viên “dự kiến” bị xử lý kết quả học tập, đề nghị các sinh viên theo dõi để nắm được  mức cảnh cáo học tập của mình. Mọi ý kiến thắc mắc liên hệ với đồng chí Lê Phú Mạnh, SĐT 0979731766 để được giải đáp./.

Xem Danh sách tại đây

Quay Về